Ceny rezidenčních nemovitosti zrychlují růst, hlavně u bytů

První čtvrtletí roku 2016 potvrdilo zrychlující se meziroční růst cen rezidenčních nemovitostí. Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů dokonce vykázal historicky nejvyšší meziroční nárůst od roku 2010. Ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů si v prvním čtvrtletí letošního roku připsaly 1,9 pcb. Následovaly je pozemky s 1,2 pcb a nejméně vzrostly ceny rodinných domů, konkrétně 1,0 pcb. I v případě rodinných domů se však meziroční nárůst cen zrychlil, a během prvního kvartálu zaznamenaly stejný růst jako za celé druhé pololetí loňského roku.

 

  • Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v prvním čtvrtletí letošního roku mírně vzrostla, a dosáhla hodnoty indexu 105,5. Meziročně ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů vzrostly o 7,1 pcb.
  • Ceny rodinných domů se v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016 zvyšovaly jen mírně, a to o 1,0 pcb na výslednou rekordní hodnotu HB INDEXu 109,2. Meziročně stouply o 2,9 pcb.
  • Stabilní mírný růst cen opět zaznamenaly také pozemky, a to na výslednou hodnotu HB INDEXu 125,9. Oproti prvnímu kvartálu roku 2015 jejich cena vzrostla o 5,6 pcb.

 

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX
je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také
na /www.hyposvet.cz/hb-index/.

 


HB INDEX 1Q 2016 – Bytové jednotky:


„Meziroční růst cen bytových jednotek se v uplynulém čtvrtletí ještě více zrychlil. Byty dokonce zaznamenaly historicky nejvyšší meziroční růst od doby sledování HB INDEXu (Q1 2010). Nejrychleji rostly ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v Plzeňském, Zlínském a Královehradeckém kraji. U starších panelových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů byl nárůst cen vyšší než v případě těch cihlových. Největší zájem byl na trhu o byty s užitnou plochou 56 – 75 m2,“ uvedl Petr Němeček.


HB INDEX 1Q 2016 – Rodinné domy:

„Také v případě rodinných domů došlo k rychlejšímu meziročnímu růstu cen. Poptávka se zvyšovala zejména u rodinných domů v okolí velkých měst a u rodinných domů ve zhoršeném stavu. Ty nabízejí nižší pořizovací cenu i možnost postupné rekonstrukce podle vlastních představ a potřeb nového vlastníka. V prvním čtvrtletí se rozrůstala také nabídka, a to zejména formou developerské výstavby v okolí Prahy. Právě v Praze také rostl podíl výstavby rodinných domů ve standardu shell & core, neboli bez dokončení interiérů. Celkově se trh rodinných domů nesl ve znamení rostoucího podílu výstavby v nízkoenergetickém standardu,“ uzavírá Petr Němeček.

 


HB INDEX 1Q 2016 – Pozemky:

„Pozemky jsou jediným segmentem rezidenčních nemovitostí, který od vzniku HB INDEXu v roce 2010 vykazuje trvalý mírný růst cen. Přesto se v uplynulém čtvrtletí poptávka po nich krátkodobě mírně snížila, což vedlo i k mírnému snížení tempa růstu cen. Došlo k tomu vlivem předzásobení v posledním kvartále loňského roku, který byl motivován zavedením DPH na stavební pozemky. Za posledních 5 let bylo dosaženo přibližně 5 % průměrného růstu cen pozemků, což z nich dělá velmi dobrou a jistou investici, navíc s nízkými udržovacími náklady. Největší zájem byl v prvním čtvrtletí 2016 zejména o lokality v okolí velkých měst. Vyšší poptávka panovala také u pozemků v bývalých zahrádkářských/chatových lokalitách s možností výstavby a zároveň s dobrou dopravní dostupností,“ uzavřel Petr Němeček.

 

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 27. 5. 2016 14:36:00