Ceny nemovitostí vykazují pozvolný růst

Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) v prvním čtvrtletí letošního roku ukázal na pozvolný růst cen rezidenčních nemovitostí. Ceny mírně rostly u všech typů nemovitostí. Nejmenší nárůst zaznamenaly ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, a to o 0,3 procentního bodu (pcb). Následovaly ceny pozemků s přírůstkem ve výši 0,9 pcb a největší posun byl zaznamenán v případě rodinných domů, a to o celé 2 pcb. Rodinné domy se tak dostaly na identickou hodnotu jako na konci roku 2012.

 •    Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v prvním čtvrtletí roku 2014 mírně vzrostla a dosáhla hodnoty indexu 93,7;
 •    Ceny rodinných domů v průběhu první čtvrtletí roku 2014 vzrostly o2,0 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 101,2;
 •    Ceny pozemků v ČR se v úvodním čtvrtletí letošního roku mírně zvýšily na hodnotu HB INDEXu 116,5.  

Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

HB INDEX u bytových jednotek zůstal v prvním čtvrtletí letošního roku na téměř stejné hodnotě, když vzrostl jen minimálně na hodnotu 93,7. Tento vývoj však potvrdil trend mírného, ale setrvalého růstu cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, který započal přesně před rokem. Růst cen táhl hlavně vývoj trhu v Praze a částečně i Brně. V ostatních krajích zatím stagnace či velmi mírný pokles cen pokračují, přičemž k největším propadům došlo v Karlovarském a Ústeckém kraji. Potvrdilo se také, že vývoj cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů ve Středočeském kraji přestal kopírovat ten pražský. Trh vykázal rychlejší růst cen starších zděných bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů oproti těm panelovým. Z pohledu výměry bytu rostly ceny spíše těch malometrážních, zatímco byty s užitnou plochou nad 75 m2 naopak zaznamenaly mírný pokles. 

„Na mírném růstu cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v uplynulém čtvrtletí se významnou měrou podílela Praha, kde došlo k růstu poptávky po novostavbách o více než 10 procent a následnému růstu cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v nových projektech respektive nových etapách stávajících projektů. Developerská výstavba novostaveb se oživuje i v Brně. V ostatních regionech nicméně dále stagnuje,“ dodává k vývoji cen Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti v Hypoteční bance.

V segmentu rodinných domů zaznamenal HB INDEX za poslední tři měsíce nejmasivnější nárůst cen, a to o dva procentní body. „Vývoj cen rodinných domů v prvním čtvrtletí letošního roku lze vyložit jako krátkodobou korekci cen, a to na hodnoty z konce roku 2012. Obecně však lze konstatovat, že ceny rodinných domů se trvalé drží na stabilní úrovni a za poslední čtyři roky se výrazně nezměnily,“ poukazuje na dlouhodobý trend Němeček. 

Na trhu přetrvává zájem o starší rodinné domy vhodné k rekonstrukci, protože kupujícím nabízejí nižší cenu a větší volnost při různých úpravách a stavebních zásazích. Díky mírné zimě došlo také k dřívějšímu zahájení výstavby, a to včetně té developerské, která se rozšířila i do mimopražských regionů. Na trhu je také viditelný přetrvávající zájem o dřevostavby a nízkoenergetické domy, dohromady tvoří již přibližně deset procent trhu. Výměra nově stavěných rodinných domů se pak pohybuje do 150 m2 užitné plochy. 

HB INDEX u pozemků přinesl i v prvním kvartále roku 2014 očekávaný vývoj a s ním spojený mírný růst na hodnotu 116,5. „Pozemky lze i nadále vnímat jako nejstabilnější segment rezidenčních nemovitostí a jako vhodnou investici s malým rizikem, nízkými udržovacími náklady a stabilním mírným růstem,“ vysvětluje Petr Němeček. Největší zájem je dlouhodobě o lokality v okolí velkých měst. Nejmenší naopak o pozemky v oblastech se špatnou dopravní dostupností, která se navíc díky poklesu dotací na dopravní spojení začíná ještě zhoršovat.

HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu.HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách.

Datum: 10. 7. 2014 15:24:00