Ceny nemovitostí v České republice setrvávají na svých hodnotách

Ceny rezidenčních nemovitostí v České republice i ve třetím čtvrtletí setrvaly v nastavených hodnotách a vykázaly jen mírné změny oproti druhému kvartálu. Byty v uplynulém čtvrtletí velmi mírně klesají, rodinné domy korigují růst z počátku roku a pozemky opět vykázaly pokračující růst. HB INDEX na základě reálných tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, největší poskytovatel hypotečních úvěrů v ČR.

  • Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů během 3. čtvrtletí roku 2012 mírně poklesla o 1 procentní bod (pcb). U bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů dosáhl HB INDEX 
    k 31. září 2012 hodnoty 94,9.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 3. čtvrtletí roku 2012 velmi mírný pokles, a to o 0,8 pcb na výslednou hodnotuHB INDEXu 101,9.
  • Ceny pozemků v České republice pokračovaly v mírném růstu 
    a hodnota HB INDEXu ve třetím čtvrtletí stoupla o 1,1 pcb 
    na výslednou hodnotu hodnoty 112,1.

Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl hodnoty 94,9, což je o 1,0 procentní bod méně než na konci druhého čtvrtletí letošního roku. „Tržní ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů 
v třetím čtvrtletí velmi mírně klesají. V Praze ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů poklesly dvakrát rychleji, než je celorepublikový průměr, tj. o 2 procentní body. Díky slevovým akcím developerů i nižším cenám nových projektů se nyní nové byty v Praze prodávají za stejné ceny jako v Brně. Největší poklesy však zaznamenaly byty v Karlovarském kraji a na Vysočině. I nadále je zřetelný trend dvakrát rychlejšího poklesu cen u panelových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, než tomu je u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů cihlových. 
I přesto, že poptávka po novostavbách vykazuje stabilní charakter, počet neprodaných bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů se díky rozšiřující se nabídce nezmenšil,“ 
říká k vývoji cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v České republice Petr Nemeček, ředitel odboru Nemovitosti z Hypoteční banky.

U rodinných domů došlo již druhý kvartál po sobě k mírnému poklesu korigujícímu předchozí růst ze začátku letošního roku. Pokles byl ve třetím čtvrtletí ještě rychlejší, než tomu bylo v předchozím čtvrtletí, což potvrzuje nastolený trend mírné pravidelné fluktuace u cen rodinných domů. „Ceny rodinných domů zaznamenaly i ve třetím čtvrtletí mírný pokles, který koriguje nárůst cen ze začátku roku. Menší zájem je o rodinné domy s cenovkou 
nad 3 miliony korun (v Praze nad 8 milionů korun). Nadále přetrvává zájem
o rodinné domy vhodné k rekonstrukci. Současný pokles stavebních nákladů má pozitivní vliv na rozšiřování výstavby nových domů. Na trhu pozorujeme i zvýšení zájmu o nízkoenergetické rodinné domy, a to jak 
u novostaveb, tak i u kompletních rekonstrukcí,“
 vysvětluje Petr Němeček. 

Ceny pozemků v ČR i ve třetím čtvrtletí roku 2012 potvrdily dlouhodobý trend mírného a kontinuálního růstu. Ten letos navázal na 9 měsíců trvající stagnaci, která začala ve 2. čtvrtletí loňského roku. „Ceny pozemků i nadále vykazují mírný setrvalý růst. Celkově se jedná o nejstabilnější segment 
v oblasti rezidenčních nemovitostí. I díky tomu jsou pozemky stále vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Největší zájem byl v uplynulém čtvrtletí o pozemky s výměrou do 950 m2 
a ve větších městech do 650 m2,“ 
říká k cenám pozemků Petr Němeček.

O HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice 
v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje 
až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané 
z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu.HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí.

Datum: 23. 10. 2012 14:32:00