Ceny nemovitostí v České republice se zásadně nehýbou, ukazuje HB INDEX

Vývoj indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEXu) ve druhém čtvrtletí potvrdil setrvalý stav cenové hladiny u všech tří typů rezidenčních nemovitostí. Největší změny se dočkaly rodinné domy, u kterých od konce prvního čtvrtletí došlo k velmi mírnému poklesu cen o 0,9 pcb. Bytové jednotky a pozemky pak vykázaly shodně nepatrný nárůst o 0,2 pcb. HB INDEX na základě reálných tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, specialista a jednička na trhu 
hypotečních úvěrů v České republice.


Box:

•    Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů ve druhém čtvrtletí roku 2013 nepatrně vzrostla o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 30. červnu 2013 dosáhl index hodnoty 93,2.   
•    Ceny rodinných domů zaznamenaly i v průběhu druhého kvartálu letošního roku velmi mírný pokles, a to o 0,9 pcb na výslednou hodnotuHB INDEXu 98,9.
•    Ceny pozemků v ČR pokračují v dlouhodobém růstu. 
Ten za poslední tři měsíce zpomalil a HB INDEX tak ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně vzrostl o 0,2 pcb na hodnotu 114,7.


Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích
 

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl na konci druhého čtvrtletí 2013 hodnoty 93,2, což představuje stabilizaci po déle trvajícím mírném poklesu. „Ceny bytových jednotek zaznamenaly pouze minimální změnu, tentokrát však s kladným znaménkem, a celkově se potvrzuje trend stabilizace. Ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v České republice mírně vzrostly zejména v Praze, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Naopak trochu překvapil Středočeský kraj, který šel proti vývoji v Praze a ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů zde mírně klesly,“ popisuje vývoj cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti v Hypoteční bance. K vůbec největšímu poklesu pak došlo v Moravskoslezském, Karlovarském 
a Ústeckém kraji. Již tradičně byl patrný větší nárůst cen u zděných  než u panelových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů. Došlo také k opětovnému růstu poptávky 
po novostavbách, a to hlavně v Praze. „Za zmínku stojí také fakt, že ceny malometrážních bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů mírně klesly, zatímco větší byty 3+1 a 3+kk se staly hlavními tahouny mírného nárůstu cen,“ dodává Němeček. 

Ceny rodinných domů v uplynulém čtvrtletí pokračovaly v započatém trendu mírného poklesu. Ve 2. čtvrtletí letošního roku poklesly o 0,9 pcb a dostaly se tak na hodnotu HB INDEXu 98,9. „U rodinných domů i nadále pokračoval trend velmi mírného poklesu, který v některých lokalitách podpořil i vliv povodní. Z dlouhodobého hlediska jde ale jen o další malý výkyv a ceny v podstatě stagnují,“ říká Němeček. 

Pokles cen zaznamenáváme zejména u dražších rodinných domů, tj. s cenou nad 3 miliony korun. V blízkém okolí krajských měst jsou to pak domy s cenou nad 5 milionů korun a v Praze nad 8 milionů. Na trhu také pozorujeme mírně oživený zájem o developerskou výstavbu rodinných domů s reálnějšími cenami, než tomu bylo v minulosti. 

Přetrvává poptávka po rodinných domech ve špatném technickém stavu, které nabízejí nižší pořizovací cenu a možnost úprav dle vlastních představ. U vlastní výstavby převládají domy s podlahovou plochou do 120 m2 a zhruba desetiprocentní podíl novostaveb patří dřevostavbám a nízkoenergetickým domům. Nedávné zavedení energetických štítků se doposud na cenách rodinných domů nijak neprojevilo.

Ceny pozemků vykázaly i v druhém čtvrtletí letošního roku mírný nárůst, a to konkrétně o 0,2 pcb. Vývoj HB INDEXu od začátku roku 2010 potvrzuje,  že se jedná o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí. „U pozemků došlo ke zpomalení trvalého růstu cen. Pozemky jsou vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Největší zájem panuje o pozemky v okolí krajských měst. Naopak pokles zájmu nastal u pozemků v lokalitách se špatnou dopravní dostupností,“ říká k jejich cenám Petr Němeček.

HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.

HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje  až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR  Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu
HB
 INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 26. 7. 2013 14:51:00