Ceny nemovitostí rostly ve třetím čtvrtletí ve všech krajích a prakticky se dostaly na svá historická maxima, když meziročně vzrostly o více než 11 %. Cihlové byty v širším centru Prahy se stávají pro běžné kupující nedostupnými, a i přes výhodné podmínky financování poptávka pomalu oslabuje. I nabídka atraktivních bytů se zmenšila.

  • Průměrná tržní cena bytů ve třetím čtvrtletí letošního roku vzrostla o 2,6 pcb, a dosáhla hodnoty indexu 123,4. Meziročně si ceny bytů připsaly 12,7 pcb.
  • Ceny rodinných domů se během třetího čtvrtletí zvyšovaly rychleji, a to o 2,2 pcb na výslednou rekordní hodnotu HB INDEXu 118,4. Meziročně stouply o 7,4 pcb.
  • U pozemků vzrostla cena jen mírně, a to o 1,0 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 139,8. Oproti třetímu čtvrtletí roku 2016 jejich cena vzrostla o 8,6 pcb.

Očekávaný vývoj na trhu nemovitostí je takový, že ceny nemovitostí dále porostou, přičemž díky makroekonomickému vývoji a zpřísňování kritérií ze strany centrální banky dojde ke zdražení financování, které způsobí další omezení poptávky. Díky tomu budou stagnovat i nabídky novostaveb (zejména v Praze a Brně). Během následujícího roku rovněž očekáváme zpomalení cenového růstu, i díky zmenšení zájmu ze strany zahraničních investorů, ke kterému přispěje posilování koruny vůči euru.

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX  je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hypotecnibanka.cz

HB INDEX 3Q 2017 – Bytové jednotky: 

„Ceny bytů zaznamenaly v uplynulém čtvrtletí nejpomalejší růst za poslední rok. Ke zdražování došlo ve všech krajích České republiky. Vůbec nejrychleji se ceny zvyšovaly v Jihomoravském, Zlínském a Středočeském kraji. Ceny starších panelových bytů rostly více než u cihlových a největší zájem panoval o byty s dispozicí 2+1 event. 2+kk. Pokud se blíže podíváme na největší část trhu s byty – Prahu, tak zde došlo ke zpomalení růstu cen starších bytů. Nové projekty se však nabízejí už jen od 65 000 Kč/m2. Díky tomu dochází k přesunu těžiště prodejů novostaveb do mimopražských lokalit. Podíl koupě nového bytu na investici dosáhl v Praze již 35 % úrovně,“ uvedl Petr Němeček.

HB INDEX 3Q 2017 – Rodinné domy:

„Tempo nárůstu cen rodinných domů se začíná již přibližovat tomu u bytů. Pokračující rostoucí výstavba má již dopad i na zvyšování cen stavebních materiálů. Přetrvává zájem o výstavbu nízkoenergetických domů, a to i díky průběžně fungujícímu programu „Zelená úsporám“. Na trhu došlo také k mírnému rozšíření nabídky developerské výstavby, zejména řadových rodinných domů v Praze, Brně a Plzni. Developeři často obcházejí regulační plány pro výstavbu rodinných domů na minimální velikost pozemku, a to tak, že kolaudují řadové rodinné domy jako bytové jednotky. Na trhu přetrvává zájem o rodinné domy ve zhoršeném stavu, zejména díky jejich nižší pořizovací ceně a možnosti postupných úprav dle vlastních představ nových majitelů,“ říká k vývoji na trhu rodinných domů Petr Němeček.

HB INDEX 3Q 2017 – Pozemky:

„Tempo růstu cen pozemků se mírně zpomalilo. Poptávka je však nadále stabilní. Pouze s nárůstem cen se zmenšuje výměra pozemků. Vysoké ceny pozemků v okolí velkých měst vytlačují poptávku do vzdálenějších lokalit. Zájem je i o levnější pozemky bez kompletních veřejných sítí, kde lze instalovat např. domácí čističky,“ uzavřel Petr Němeček.

 

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hypotecnibanka.cz

Datum: 16. 11. 2017 13:11:00