Jan Sadil

Předseda představenstva a generální ředitel

Jan Sadil (*1969) je absolventem ČVUT, fakulty stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1994 absolvoval postgraduální studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky na ÚSI při VUT v Brně a dvousemestrální kurz peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE v Praze. V roce 2004 dokončil Národní certifikační program studií Corporate Governance. Profesní dráhu Jan Sadil zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. Od roku 1995 pracoval v Komerční bance, naposledy na pozici ředitele odboru úvěrů pro občany. V Hypoteční bance působí od roku 2001, kdy byl jmenován členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro věci obchodní. Od 17. prosince 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti. Jan Sadil je rovněž členem dozorčího výboru České bankovní asociace a viceprezidentem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Ve svém volném čase se jako bývalý vrcholový sportovec a reprezentant ČR v kanoistice věnuje především lyžování, cyklistice, běhu a vodnímu slalomu.

Vlastimil Nigrin

Místopředseda představenstva a vrchní ředitel pro oblast obchody a  klienti


Vlastimil Nigrin (*1964) absolvoval Vysokou školu ekonomickou v  Praze, obor ekonomická statistika. Dále absolvoval Graduate 
School of Banking v americké Louisianě a řadu manažerských kurzů. V  letech 2002 – 2004 zastával funkci provozního ředitele a člena představenstva v eBance. Odborné zkušenosti získal jako Senior Project Manager v Home Credit Finance Bank v Moskvě, kde se podílel na přípravě nového obchodního modelu. Před nástupem do Hypoteční banky působil jako ředitel externího prodeje v České spořitelně. Od 1. června 2008 jako náměstek generálního ředitele pro věci obchodní řídí obchodní týmy Hypoteční banky. Členem představenstva Hypoteční banky byl jmenován na jednání dozorčí rady dne 12. února 2009. Mezi jeho záliby patří sport (vytrvalostní běh, triatlon a golf) a rád poslouchá jazz.


Tomáš Magyar

Člen představenstva, vrchní ředitel pro oblast rizika a finance 

Tomáš Magyar (*1982) vystudoval Univerzitu Karlovu, matematicko-fyzikální fakultu obor Pravděpodobnost a matematická statistika. Svou kariéru v ČSOB začal v roce 2004 na pozici seniorního analytika pro oblast credit scoringu. V roce 2007 se stal vedoucím odboru Credit risk modelling, kde byl zodpovědný za správu a řízení týmu odborníků na úvěrové riziko. Na této pozici se rovněž účastnil navrhování rámce pro řízení modelu kreditního rizika pro skupinu KBC. O dva roky později byl jmenován ředitelem odboru Credits Transactional Modelling & Business Intelligence, kde zajišťoval vedení kvantitativního řízení úvěrového rizika jednotek ČSOB Group. Od roku 2014 byl v čele odboru Řízení výkonnosti, Finančního controllingu a Vztahů s investory, kde řídil několik oddělení, zajišťujících finančního controllingu pro celou skupinu ČSOB. 1. 4. 2016 byl jmenován členem představenstva Hypoteční banky a stal se vrchním ředitelem pro oblast rizika a finance. Mezi jeho koníčky patří tenis a procházky po lese se psem.