Martin Vašek

Generální ředitel a předseda představenstva

Martin ve skupině ČSOB působí již déle než 17 let. Do ČSOB nastoupil v roce 2005 na pozici ředitele útvaru Podpora finančních trhů, kde byl zodpovědný za zpracování a vypořádání obchodů uzavřených na finančních a kapitálových trzích. Po čtyřletém působení v ČSOB přestoupil do Hypoteční banky, kde zastával pozici finančního ředitele a zároveň byl členem představenstva zodpovědným za finanční oblast. V únoru 2013 se vrátil do ČSOB, aby vedl útvar Zpracování operací a nákup, poté útvar Produkty a integrace a následně se stal výkonným ředitelem Retailové pobočkové sítě. V roce 2019 se stal generálním ředitelem ČSOB Penzijní spořitelny a KBC Asset Management, pobočky ČSOB. Zároveň zastával pozici výkonného ředitele za oblast investičních produktů ve skupině ČSOB.
Martin vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, vedlejší obor Ekonomika průmyslového podniku. Úspěšně absolvoval vzdělávací program pro výkonný management - INSEAD, ve francouzském Fountainebleau. Zároveň je držitelem členství v ACCA. V roce 2017 absolvoval KBC university.

Miroslav Zetek

Místopředseda a vrchní ředitel pro oblast obchody a klienti

Do ČSOB nastoupil v roce 2002 na pozici klientského pracovníka a postupně se vypracoval do manažerských pozic. Miroslav během působení v ČSOB absolvoval doktorské studium a v akademické sféře se věnoval také lektorské činnosti. Své vzdělání doplnil ročním studiem v USA. Od roku 2007 působil na několika pobočkách v pozici ředitele pobočky a od roku 2016 řídil útvar Potřeby Premium segmentu, spoření a investic ČSOB.

Marcela Výbohová

Členka představenstva a výkonná ředitelka pro řízení rizik

Marcela po ukončení studia nastoupila v roce 1995 do Tatra banky jako vedoucí platebního styku. V roce 2000 se ujala pozice Head Whole Sales Back office a v roce 2002 se stala Senior Vice President Operations. Marcela nastoupila do ČSOB Slovensko v roce 2008 na pozici Manager Operations a od února 2014 byla členem představenstva, kde působila v roli Chief Risk Officera. Pozici člena představenstva odpovědného za oblast rizik zastává také v ČSOB a ČSOB Stavební spořitelně.

Barbora Vachová

Člen představenstva a vrchní ředitel pro oblast financí a operations

Barbora je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, následně již během práce v ČSOB vystudovala ACCA. Ve své bezmála 20leté kariéře v ČSOB působila v různých rolích postupně v útvarech Financí a Strategie, v roce 2015 se stala ředitelkou Řízení aktiv a pasiv. Od roku 2019 byla během své rodičovské dovolené tváří strategie diverzity a flexibility skupiny ČSOB. Po návratu z rodičovské dovolené vedla útvar HR business partneři ústředí.