Jiří Feix

Předseda představenstva a generální ředitel

Bankovní kariéru zahájil v roce 1995 v ČSOB. Zde získal bohaté zkušenosti zejména v oblasti úvěrů pro firmy a podnikatele, od poskytování a schvalování úvěrů, přes vymáhání, až po vývoj nových produktů a procesů. Poslední dva roky v ČSOB vedl útvar Spotřebního financování, kterému se pod jeho vedením podařilo výrazně zvýšit prodeje spotřebitelských úvěrů a zviditelnit jméno ČSOB na trhu spotřebních půjček. V Hypoteční bance pracuje od roku 2017. Vystudoval České vysoké učení technické.

Vlastimil Nigrin

Místopředseda představenstva a vrchní ředitel pro oblast obchody a  klienti

Vlastimil Nigrin zahájil svou bankovní kariéru v roce 1990 v Komerční bance, kde byl zodpovědný za oblast Operations. Poté byl provozní ředitel a člen představenstva v eBance a působil také jako senior project manager v Home Credit Finance Bank v Moskvě, kde se podílel na přípravě nového obchodního modelu. V letech 2006 – 2008 zastával pozici ředitele úseku externího prodeje a kooperace České spořitelny. Od roku 2008 je součástí týmu Hypoteční banky, v jejímž představenstvu působí již od roku 2009 a aktuálně zodpovídá za oblast Obchody a klienti.

Hélène Goessaert

Členka představenstva pro oblast řízení rizik

S řízením rizik má Hélène Goessaert v rámci skupiny KBC dlouholeté zkušenosti, v KBC pracuje od roku 1990. Za tu dobu prošla mnoha vedoucími pozicemi zaměřenými na oblast risk managementu, byla zde zodpovědná mj. za řízení tržních rizik či za strategii řízení rizik pro retailové a firemní aktivity. Hélène  figuruje taktéž jako současná členka představenstva ČSOB i ČMSS, kde odpovídá za řízení rizik, matematiku stavebního spoření a compliance. V říjnu 2020 se stala členkou představenstva Hypoteční banky zodpovědnou za řízení rizik.

Ladislav Neuhäuser

Člen představenstva pro oblast financí a operations

Svoji bankovní kariéru zahájil v Expandia bance již během studia, poté se přesunul do Komerční banky a z ní před více než 15 lety do skupiny ČSOB. Zde získal mnoho zkušeností především ve finančních pozicích, jako analytik, teamleader a manažer. Tři roky před nástup do ČMSS řídil oddělení controllingu. V červenci 2019 se stal členem představenstva ČMSS zodpovědným za finance, klientské služby a zpracování úvěrů. V říjnu 2020 rozšířil představenstvo Hypoteční banky, kde je zodpovědný za oblast financí a operations. Ladislav Neuhäuser vystudoval Vysokou školu ekonomickou.