Martin Vašek

Generální ředitel a předseda představenstva

Martin ve skupině ČSOB působí již déle než 17 let. Do ČSOB nastoupil v roce 2005 na pozici ředitele útvaru Podpora finančních trhů, kde byl zodpovědný za zpracování a vypořádání obchodů uzavřených na finančních a kapitálových trzích. Po čtyřletém působení v ČSOB přestoupil do Hypoteční banky, kde zastával pozici finančního ředitele a zároveň byl členem představenstva zodpovědným za finanční oblast. V únoru 2013 se vrátil do ČSOB, aby vedl útvar Zpracování operací a nákup, poté útvar Produkty a integrace a následně se stal výkonným ředitelem Retailové pobočkové sítě. V roce 2019 se stal generálním ředitelem ČSOB Penzijní spořitelny a KBC Asset Management, pobočky ČSOB. Zároveň zastával pozici výkonného ředitele za oblast investičních produktů ve skupině ČSOB.
Martin vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, vedlejší obor Ekonomika průmyslového podniku. Úspěšně absolvoval vzdělávací program pro výkonný management - INSEAD, ve francouzském Fountainebleau. Zároveň je držitelem členství v ACCA. V roce 2017 absolvoval KBC university.

Vlastimil Nigrin

Místopředseda představenstva a vrchní ředitel pro oblast obchody a  klienti

Vlastimil Nigrin zahájil svou bankovní kariéru v roce 1990 v Komerční bance, kde byl zodpovědný za oblast Operations. Poté byl provozní ředitel a člen představenstva v eBance a působil také jako senior project manager v Home Credit Finance Bank v Moskvě, kde se podílel na přípravě nového obchodního modelu. V letech 2006 – 2008 zastával pozici ředitele úseku externího prodeje a kooperace České spořitelny. Od roku 2008 je součástí týmu Hypoteční banky, v jejímž představenstvu působí již od roku 2009 a aktuálně zodpovídá za oblast Obchody a klienti.

Tom Blanckaert

Člen představenstva pro oblast řízení rizik

Tom nastoupil do KBC v roce 1994 jako interní auditor a od té doby si vybudoval mezinárodní kariéru. V průběhu let zastával role Relationship Managera korporátní pobočky v Paříži, zástupce Kredietbank v Tunisku, rizikového poradce v Belgii, zástupce ředitele odboru korporátního bankovnictví a poté ředitele odboru korporátních a SME úvěrů v Kredytbank v Polsku, ředitele rizik v ČSOB na Slovensku a výkonného ředitele pro malé a střední podniky a korporátní úvěrová rizika v K&H Bank v Maďarsku. V roce 2018 Tom přešel do KBC Group a nastoupil na svoji současnou pozici generálního ředitele podnikového auditu. Tom bude pokračovat v nastavené strategii spojené s oblastí řízení rizik v rámci celé skupiny ČSOB. Zároveň bude zodpovědným za řízení této oblasti i jako člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Ladislav Neuhäuser

Člen představenstva pro oblast financí a operations

Svoji bankovní kariéru zahájil v Expandia bance již během studia, poté se přesunul do Komerční banky a z ní před více než 15 lety do skupiny ČSOB. Zde získal mnoho zkušeností především ve finančních pozicích, jako analytik, teamleader a manažer. Tři roky před nástup do ČMSS řídil oddělení controllingu. V červenci 2019 se stal členem představenstva ČMSS zodpovědným za finance, klientské služby a zpracování úvěrů. V říjnu 2020 rozšířil představenstvo Hypoteční banky, kde je zodpovědný za oblast financí a operations. Ladislav Neuhäuser vystudoval Vysokou školu ekonomickou.