Nulová tolerance trestné činnosti

Hypoteční banka netoleruje žádnou formu trestné činnosti.

Svou činnost vykonává vždy v souladu se všemi právními a etickými požadavky a totéž očekává od svých obchodních partnerů.

Důsledně dbá na to, aby všichni její zaměstnanci a odpovědné osoby vždy plně dodržovali obecně závazné právní předpisy, stejně jako vnitřní předpisy Hypoteční banky. Má zaveden systém pravidel zajišťujících předcházení, odhalování, ale i reakci na případná porušení. Z těchto případných porušení vyvozuje odpovídající důsledky.

Hypoteční banka se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění páchání trestné činnosti a ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího ekonomického postavení.