Hypoteční banka nese vůči svým klientům a orgánům dohledu odpovědnost za to, že svou obchodní činnost vede zákonným a etickým způsobem. Na základě toho dodržuje zákony a závazné požadavky právních předpisů či nařízení. Navíc, s ohledem na principy společenské odpovědnosti, se může rozhodnout být v některých aspektech své interní politiky přísnější, než jak to vyžadují zákony.

Protože je hypotéka pro většinu klientů největší finanční transakcí v jejich životě, Hypoteční banka chce být schopna nabídnout produkt se správně strukturovanými podmínkami pro každého klienta. Proto dlouhodobě uplatňuje základní pravidla zodpovědného úvěrování, která zahrnují principy chránící klienta před nadměrným zadlužováním, nepříznivými vlivy a faktory které mohou v životě s hypotékou nastat. Proto, aby mohla být zároveň důvěryhodným a silným partnerem, přijala pravidla pro hodnocení příjmové situace klienta nebo predikce možných rizik, která vyhodnocuje při posuzování žádostí o hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv..

Hypoteční banka zároveň dodržuje pravidla daná novelou zákona o bankách, platné od 1. ledna 2016, dle které jsou pohledávky z vkladů pojištěny u Garančního systému finančního trhu. Přijala také principy embargo politiky skupiny KBC, které vymezují země, organizace nebo právnické osoby, kde dochází k porušování lidských práv, mezinárodního práva nebo praní špinavých peněz.

Představenstvo banky se také zavázalo netolerovat jakoukoliv trestnou činnost ve svém prohlášení.