Koncern ČSOB

Společnost Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČO 13584324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v  Praze, oddíl oddíl B, vložka 3511, je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

Další informace o koncernu ČSOB