Finanční výsledky (dle EU IFRS)

Údaje k31. 12. 201531. 12. 2014Změna 2015/2014
Objem úvěrů a pohledávek (v mil. Kč) 228 340 211 380 + 8 %
Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) 189 800 139 865 + 35,7 %
Bilanční suma (v mil. Kč) 236 195 222 353 + 6,2 %
Základní kapitál (v mil. Kč) 5 076 5 076 + 0,0 %
Zisk po zdanění (v mil. Kč) 2 990 3 078 - 2,9 %

Kapitálová přiměřenost a poměrové ukazatele (dle EU IFRS)

Údaje k31. 12. 201531. 12. 2014
Kapitálová přiměřenost (v %)* 36,61 34,71
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) v %*

1,30

1,39
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) v %* 10,79 11,56
Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* 434 182 436 844
Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* 1 521 1 510
Čistý zisk na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* 5 496 6 048
Poměr provozních nákladů vůči výnosům (C/I) 17,5 16,9

* Tyto poměrové ukazatele jsou počítány v souladu s platnými Opatřeními ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. www.cnb.cz, která stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami.

Údaje k31. 12. 201531. 12. 2014Změna 2015/2014
Počet schválených hypotečních úvěrů 189 334 174 680 + 8,4 %
Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč) 228 340 211 380 + 8 %
Údaje za rok31. 12. 201531. 12. 2014Změna 2015/2014
Počet schválených hypotečních úvěrů 28 022 24 372 + 15 %
Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč) 52 423 43 055 + 21,8 %

Hypoteční zástavní listy (HZL)

Údaje k31. 12. 201531. 12. 2014Změna 2015/2014
Počet emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. 158 110 + 43,6 %
Objem vydaných HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. (v mil. Kč) 257 750 202 100 + 27,54 %
Počet emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v oběhu - nesplacených 123 78 + 57,7 %
Objem emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v oběhu - nesplacených (v mil. Kč) 189 800 139 865 + 35,5 %

Ostatní údaje

Údaje k31. 12. 201531. 12. 2014Změna 2015/2014
Počet regionálních poboček 11 11 0 %
Počet poboček 29 28 + 3,6%
Počet zaměstnanců 544 509 + 3,5 %