Finanční výsledky (dle EU IFRS)

Údaje k31.12. 202231.12. 202131.12. 202031.12. 201931.12. 201831.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Objem úvěrů a pohledávek (v mil. Kč) 380 894 361 321 333 835 315 566 299 439 280 409 254 078 228 340 211 380
Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) 319 750 303 100 283 500 266 440 252 855 235 470 215 385 189 800 139 865
Bilanční suma (v mil. Kč) 389 591 368 462 346 505 324 053 308 765 288 314 262 513 236 195 222 353
Základní kapitál (v mil. Kč) 5 076 5 076 5 076 5 076 5 076 5 076 5 076 5 076 5 076
Zisk po zdanění (v mil. Kč) 2 470 1 576 1 566 2 446 2 354 2 828 3 206 2 990 3 078

Kapitálová přiměřenost a poměrové ukazatele (dle EU IFRS)

Údaje k31.12. 202231.12. 202131.12. 202031.12. 201931.12. 201831.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Kapitálová přiměřenost (v %)* 49,91 45,20 45,87 42,55 36,49 37,25 33,48 36,61 34,71
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) v %* 0,65 0,41 0,46 0,77 0,79 1,02 1,28 1,3 1,39
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) v %* 4,73 3,08 3,60 6,09 6,22 8,33 10,6 10,79 11,56
Aktiva na 1 zaměstnance (v mil. Kč)* 4870 4664 1060 639 578 518 469 434 437
Správní náklady na 1 zaměstnance (v mil. Kč)* 8,2 9,1 2,6 1,7 1,72 1,65 1,8 1,5 1,5
Čistý zisk na 1 zaměstnance (v mil. Kč)* 31 18,7 4,8 4,82 4,41 5,08 5,7 5,6 6,0
Poměr provozních nákladů vůči výnosům (C/I) 20 39,6 29,8 26,3 25,8 22,1 21,3 17,5 16,9
Údaje k31.12. 202231.12. 202131.12. 202031.12. 201931.12. 201831.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Počet schválených hypotečních úvěrů 458 187 446 581 413 010 391 233 371 801 346 695 316 491 288 833 255 428
Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč) 889 570 853 522 742 419 679 878 632 529 577 013 513 196 447 828 395 299
Údaje za rok202220212020201920182017201620152014
Počet schválených hypotečních úvěrů 11 794 33 571 21 777 19 432 25 106 30 204 32 658 28 405 24 651
Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč) 36 677 111 104 62 540 47 349 55 516 63 817 65 368 52 528 42 993

Hypoteční zástavní listy (HZL)

Údaje k31.12. 202231.12. 202131.12. 202031.12. 201931.12. 201831.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Počet emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. 543 504 440 379 314 251 202 158 110
Objem vydaných HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. (v mil. Kč) 557 550 509 400 461 700 413 050 377 450 332 050 290 750 253 950 198 300
Počet emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v oběhu - nesplacených 357 349 314 280 235 196 162 122 78
Objem emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v oběhu - nesplacených (v mil. Kč) 319 750 303 100 283 500 266 440 252 855 235 470 215 385 189 800 139 865

Ostatní údaje

Údaje k31.12. 202231.12. 202131.12. 202031.12. 201931.12. 201831.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Počet poboček 0 0 29 29 30 30 29 29 28
Počet zaměstnanců 80 79 327 507 534 539 536 544 509