Finanční výsledky (dle EU IFRS)

Údaje k31.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014

Objem úvěrů a pohledávek (v mil. Kč)

280 409 254 078 228 340 211 380
Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) 235 470 215 385 189 800 139 865
Bilanční suma (v mil. Kč) 288 314 262 513 236 195 222 353
Základní kapitál (v mil. Kč) 5 076 5 076 5 076 5 076
Zisk po zdanění (v mil. Kč) 2 828 3 206 2 990 3 078

Kapitálová přiměřenost a poměrové ukazatele (dle EU IFRS)

Údaje k31.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Kapitálová přiměřenost (v %)* 37,25 33,48 36,61 34,71
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) v %* 1,02 1,28 1,3 1,39
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) v %* 8,33 10,6 10,79 11,56
Aktiva na 1 zaměstnance (v mil. Kč)* 518 469 434 437
Správní náklady na 1 zaměstnance (v mil. Kč)* 1,65 1,8 1,5 1,5
Čistý zisk na 1 zaměstnance (v mil. Kč)* 5,08 5,7 5,6 6,0
Poměr provozních nákladů vůči výnosům (C/I) 22,1 21,3 17,5 16,9
Údaje k31.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Počet schválených hypotečních úvěrů 304 527 272 425 244 515
Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč) 280 409 490 408 425 654 373 498
Údaje za rok2017201620152014
Počet schválených hypotečních úvěrů 30 635 32 442 28 022 24 372
Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč) 64 898 65 461 52 423 43 055

Hypoteční zástavní listy (HZL)

Údaje k31.12. 201731.12. 201631.12. 201531.12. 2014
Počet emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. 251 202 158 110
Objem vydaných HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. (v mil. Kč) 332 050 290 750 253 950 198 300
Počet emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v oběhu - nesplacených 196 162 122 78
Objem emisí HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v oběhu - nesplacených (v mil. Kč) 235 470 215 385 189 800 139 865

Ostatní údaje

Údaje k31.12. 201731.12. 201631.12. 201531. 12. 2014
Počet poboček 30 29 29 28
Počet zaměstnanců 539 536 544 509