Podstatným znakem dnešní doby je její dynamičnost, která nepřipouští stagnaci jakéhokoliv druhu. Na rozvoj a s ním související vzdělávání našich zaměstnanců proto klademe velký důraz. Lidský potenciál je jedna z nejcennějších hodnot naší banky. Být profesionálem ve svém oboru znamená sledovat nové trendy a umět s nimi zacházet. Proto svým zaměstnancům nabízíme možnost osobního a kvalifikačního rozvoje a díky tomu jsme schopni být lídrem na trhu financování bydlení.

Skutečný odborník ve svém oboru musí nepřetržitě udržovat tempo s dobou – k tomu potřebuje aktuální informace, kvalitní schopnosti a silné zázemí. Spokojenost našich zaměstnanců se promítá do spokojenosti našich zákazníků. Naším cílem je vytvořit kvalitní tým odborníků. Cesta k tomuto cíli u nás vede přes osobní rozvoj každého našeho zaměstnance.