Každý nový člen našeho týmu prochází výběrovým řízením, zpravidla dvoukolovým. Výběr vhodného kandidáta začíná selekcí CV, na kterou podle typu obsazované pozice navazují individuální rozhovory, odborné či osobnostní testy nebo návštěva Assessment centra.

Přesně definované metody výběru uchazečů nám umožňují vybrat kvalitní spolupracovníky, kteří se úspěšně začlení do našeho pracovního týmu. Naše efektivní výběrová řízení jsou prvním krokem k vzájemnému úspěchu.