Adaptační proces

Být nový nemusí být hendikep. Náš proces adaptace nových zaměstnanců je inspirující a motivační - podporuje zvídavost a chuť zapojit se do procesu. Již od prvního vstupu do našeho zeleného prostředí se novému pracovníkovi věnuje určený kolega či budoucí nadřízený. Od prvního pracovního dne je rovněž připraven přesný adaptační postup s jasným cílem: zajistit rychlé a úspěšné začlenění nového kolegy do našeho kolektivu a umožnit mu seberealizaci na vybrané pozici. Náš adaptační proces těží z energie nových kandidátů, která pozitivně ovlivňuje práci celého týmu.