Hypoteční kodex

Standard ČBA byl vydán za účelem jednotného uplatňování evropského kodexu. Kodex, k jehož dodržování se Hypoteční banka, a.s., rovněž přihlásila, je součástí „Úmluvy o dobrovolném kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení“. Úmluva byla podepsána dne 5. března 2001 mezi zástupci evropských sdružení úvěrových institucí a zástupci evropských spotřebitelských sdružení, a to pod záštitou Evropské komise. Ke kodexu přistupují jak jednotlivé banky a další finanční instituce, které úvěry na bydlení poskytují, tak především celé národní bankovní asociace či jiná příslušná sdružení.

Díky dodržování zásad obsažených ve standardu mají klienti Hypoteční banky, a.s., k dispozici informace k hypotečním úvěrům v jednotné a strukturované podobě. Obsahem těchto jednotných informací jsou popisy jednotlivých variant hypotečního úvěru včetně způsobu zajištění, druhy úrokových sazeb, náklady klienta spojené s hypotečním úvěrem (obdoba RPSN u spotřebitelských úvěrů) apod. Všeobecné informace jsou k dispozici jak na těchto internetových stránkách, tak na vyžádání na všech pobočkách Hypoteční banky.