Tiskové zprávy

 

Kariéra

Uvědomujeme si, že jen spokojený zaměstnanec může plnit naše poslání pomáhat lidem s bydlením a naši vizi experta na financování bydlení s veselou a přátelskou tváří.

Firemní kultura

Naše firemní kultura je to, co nás odlišuje od ostatních. Firemní hodnoty se promítají do všech oblastí našich aktivit: komunikací se zákazníkem počínaje a nastavením vnitřních pravidel spolupráce konče. Naším již neodmyslitelným symbolem je zelená barva. Barva s energií růstu, symbolizující bezpečí a jistotu, je jedním z pilířů, na kterých stojí naše firemní hodnoty: smysluplnost, spolupráce, ambice, optimismus a radost, otevřenost, spolehlivost, respekt a uznání.

Každá z těchto hodnot má v souhrnném celku své nezastupitelné místo – jen ve vzájemné součinnosti dávají nejen našim klientům, ale také našim zaměstnancům jistotu, že jsme spolehlivým partnerem v oblasti financování bydlení. Oboustranná spokojenost je kořením naší synergie. S hrdostí můžeme říci, že jsme stabilním zaměstnavatelem v perspektivním oboru.

Naše hodnoty

V Hypoteční bance se hlásíme k těmto hodnotám:

 • Smysluplnost
 • Spolupráce
 • Otevřenost  
 • Ambice
 • Respekt a uznání
 • Spolehlivost
 • Optimismus a radost

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí - místo, kde se potkáváme, vytváříme komunikační křižovatky, nacházíme inspiraci, boříme všechny překážky a zároveň ze svých osobních i společných úspěchů budujeme špičku na pevných základech.

Je nezaměnitelné svými protiklady: intimita ve volném prostoru, pulzující energie ve funkční střízlivosti, tradiční hodnoty v novodobé podobě…

Kvalitní zázemí, které se opírá o nové trendy a moderní design, je naším neodmyslitelným motivačním prvkem. Místo, které nám pomáhá sdílet a plnit naše cíle. Místo, kam se rádi vracíme.

Průběh výběrových řízení

Každý nový člen našeho týmu prochází výběrovým řízením, zpravidla dvoukolovým. Výběr vhodného kandidáta začíná selekcí CV, na kterou podle typu obsazované pozice navazují individuální rozhovory, odborné či osobnostní testy nebo návštěva Assessment centra.

Přesně definované metody výběru uchazečů nám umožňují vybrat kvalitní spolupracovníky, kteří se úspěšně začlení do našeho pracovního týmu. Naše efektivní výběrová řízení jsou prvním krokem k vzájemnému úspěchu.

Adaptační proces

Být nový nemusí být hendikep. Náš proces adaptace nových zaměstnanců je inspirující a motivační - podporuje zvídavost a chuť zapojit se do procesu. Již od prvního vstupu do našeho zeleného prostředí se novému pracovníkovi věnuje určený kolega či budoucí nadřízený. Od prvního pracovního dne je rovněž připraven přesný adaptační postup s jasným cílem: zajistit rychlé a úspěšné začlenění nového kolegy do našeho kolektivu a umožnit mu seberealizaci na vybrané pozici. Náš adaptační proces těží z energie nových kandidátů, která pozitivně ovlivňuje práci celého týmu.

Benefity

Stejně tak jako my očekáváme od našich zaměstnanců entuziasmus a vysoké pracovní nasazení, tak i my je dokážeme ocenit dalšími bonusy navíc. Jako moderní zaměstnavatel poskytujeme širokou škálu benefitů a firemních výhod:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů placeného volna ze zdravotních nebo rodinných důvodů
 • sabbatocal 3 - 4 týdny volna s poskytnutím minimální mzdy
 • zvýhodněná nabídka firemních produktů – životní pojištění, penzijní připojištění aj.
 • sportovní a kulturní akce v rámci oddělení i celé firmy
 • stravenky v hodnotě 100 Kč
 • lékařská péče
 • odborná školení a kurzy – rozšiřování a prohlubování kvalifikace
 • Cafeteria formou Benefit Café
 • sociální program
 • pružná pracovní doba, home office
 • samostatná, zajímavá a kreativní práce
 • moderní a podnětné pracovní prostředí