Jsem nebo brzy budu kvůli aktuální epidemii ve finanční tísni. Jaké mám možnosti úpravy splátek hypotéky?

Při potížích se splácením je nejdůležitější situaci řešit co nejdříve. Zavolejte na klientskou linku Hypoteční banky 224 116 333, napište nám na klient@hypotecnibanka.cz nebo prostřednictvím Hypoteční zóny. Společně najdeme řešení.

Máte-li sjednané pojištění úvěru , ověřte si nejdříve možnost jeho uplatnění. Pokud pojištění úvěru nemáte,  další možností je úvěr restrukturalizovat.

Pokud jste se dostali do finančních problémů u více věřitelOsoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky.ů, nesnažte se získat další bankovní úvěr nebo se obracet na jiné poskytovatele úvěrů . Situaci řešte především s bankou, kde máte úvěr veden. Můžete se také obrátit na nezávislou společnost, např. Poradnu při finanční tísni na bezplatné lince 800 722 722, Skypu (Poradna při finanční tísni) nebo na e-mail poradna@financnitisen.cz.

Může mi se splátkami pomoci pojištění úvěru?

Při nepříznivé životní situaci (např. ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá pracovní neschopnost) může pojišťovna hradit splátky za vás, pokud je vaše pojištění na danou pojistnou událost sjednané. V případě, že máte sjednané pojištění úvěru u ČSOB Pojišťovny se obraťte na linku 466 100 777 nebo na e-mail PU-život@csobpoj.cz, kde vám vysvětlí možnosti a další postup. Jaké pojištění máte sjednané, zjistíte v Přihlášce do pojištění, která je součástí vaší úvěrové smluvní dokumentace a máte je k dispozici ve vaší Hypoteční zóně.

V případě, že pojištění úvěru nemáte, máte možnost svůj úvěr tzv. restrukturalizovat.

Co je restrukturalizace úvěru?

Restrukturalizace úvěru (zjednodušeně úprava počtu a výše splátek) spočívá ve využití jedné z těchto možností:

  • Odklad splátek jistiny až o 6 měsíců: V tomto případě hradíte úroky, veškeré poplatky spojené s úvěrem a pojištění hypotéky, pokud ho máte sjednané. 
  • Prodloužení splatnosti hypotéky: Podle věku žadatelů a jejich aktuální situace se určí, o kolik let je možné hypotéku prodloužit. Klesne vám tak měsíční výše splátky. Kombinace obou výše uvedených řešení. 

Jsme si vědomi složité situace, ve které jste se ocitli, a proto jsme se rozhodli, že za provedení restrukturalizace nebudeme účtovat žádný poplatek. Musíme vás však upozornit, že restrukturalizace úvěru má mimo jiné za následek záznam v Bankovním registru klientských informací (což v budoucnu může negativně ovlivnit schválení vašich dalších úvěrů).

Kdy je vhodné restrukturalizaci využít?

V případě, že se ocitnete ve finanční tísni a není ve vašich možnostech hradit splátky úvěru ve výši a termínu, které stanovuje úvěrová smlouva.

Restrukturalizace však není vhodná, pokud očekáváte, že nebudete moci úvěr splácet vůbec nebo po delší dobu. Vždy nás ale včas kontaktujte, abychom společně probrali všechny vaše možnosti a našli vhodné řešení.

V letošním roce jsem využil bankovního / zákonného odkladu. Moje problémy se splácením trvají, mohu odklad prodloužit nebo využít znovu?

Odklady splátek dle zákona, které jste využil a mohl si dle nich odložit splátky až do konce října tohoto roku, nelze prodloužit nebo využít opakovaně.

Ztratil jsem práci / jsem v pracovní neschopnosti, jak mám postupovat?

Máte-li sjednané pojištění úvěru, využijte ho. Při nepříznivé životní situaci (např. ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá pracovní neschopnost, případně invalidita nebo druhotná platební neschopnost) může pojišťovna hradit splátky za vás, pokud jste na dané riziko pojištěni (zjistíte ve své pojistné smlouvě). V případě pojištění úvěru u ČSOB Pojišťovny se obraťte na linku 420 466 100 777 nebo na e-mail PU-život@csobpoj.cz, kde s vámi proberou všechny možnosti a další postup (doporučujeme si předem připravit podklady - přihlášku do pojištění, kterou najdete v Hypoteční zóně) . V případě, že pojištění úvěru nemáte, máte v tuto chvíli možnost svůj úvěr tzv. restrukturalizovat (viz otázka Co to je restrukturalizace úvěru).

Jaký je postup a sankce, pokud jsem v prodlení se splácením?

Pokud nebude splátka vaší hypotéky uhrazena, přijde vám e-mailem nebo v SMS bezplatné upozornění. Pokud  nedojde k úhradě do 7 dnů od termínu, kdy měla být splátka uhrazena, je Hypoteční banka oprávněna vám zaslat upomínku a výzvy zpoplatněné dle sazebníku. Zároveň vám mohou být účtovány zákonné úroky z prodlení. V krajních případech můžeme následně požadovat doplacení celé zbývající části úvěru. Obraťte se proto na Hypoteční banku včas na telefonním čísle 224 116 333 a společně najdeme řešení vaší situace.