Je pro mě odklad splátek nebo snížení splátek vhodné řešení?

Jsou to řešení, která mohou překlenout vaši finanční tíseň a mohou ulevit vašemu rozpočtu.
Upozorňujeme však, že odklad nebo snížení splátek je dle zákona spojen s negativním zápisem do Bankovního i Nebankovního registru klientských informací.

Proč musí banka zasílat informaci do bankovního registru? Není možné v této mimořádné situaci spojené s koronavirem být více proklientští?

Rádi bychom všem klientům vyšli co nejvíce vstříc, avšak banka uváděním těchto informací do
Bankovního a Nebankovního registru klientských informací plní svoji právní povinnost.

Bude negativní záznam z bankovního registru po skončení odkladu splátek vymazán?

Nikoli. Tato informace v registru zůstává po dobu 4 let od ukončení úvěru.

Mám ve smlouvě sjednanou možnost využít Pohodové splátky. Je tato forma snížení splátek spojena také s negativní informací do Bankovního registru klientských informací?

Díky Pohodovým splátkám si splátky můžete snížit i opakovaně až o 30 %. Jsou však určeny zejména pro řešení situace se zvýšením nákladů domácnosti (např. narození dítěte), nikoli pro klienty, kteří se ocitli ve finanční tísni a kteří nejsou schopni hradit své aktuální závazky. Změna prostřednictvím Pohodových splátek není spojena s negativním záznamem v Bankovním registru klientských informací a žádost naleznete přímo v Hypoteční zóně. 

Mohu podat žádost o odklad splátek nebo jejich snížení přes Hypoteční zónu nebo e- mailem?

Nikoli, požádat můžete pouze prostřednictvím webového formuláře na stránkách.

Jaké doklady mám k žádosti doložit?

Stačí vyplnit webovou žádost, další podklady není nutné předem dokládat. Tím však není vyloučeno, že si od vás můžeme doložení potřebného podkladu dodatečně vyžádat.

Stačí, když podá žádost jeden ze spoludlužníků?

Ano, pokud se spoludlužníci dohodnou a jednoho pověří, aby žádost podal za všechny, postačí žádost jednoho ze spoludlužníků. Ten v ní prohlásí, že ji podává za všechny případné spoludlužníky a je k tomu pověřen.

Hypotéku mám sjednanou od vašeho externího spolupracovníka, může požádat o odklad za mě?

O odklad nebo snížení splátky musí vždy požádat osoba, která je zavázaná v úvěrové smlouvě.

Mohu požádat o odklad nebo snížení splátek v případě, že jsem měl v minulosti závazky po splatnosti?

Ano, každou žádost posuzujeme individuálně.

Od kdy nastavíte odklad splátek nebo snížení výše splátky? Jak se dozvím, že jste žádost obdrželi?

Vaší žádosti se budeme věnovat co nejdříve to bude možné (na e-mail vám pro jistotu pošleme její rekapitulaci, případně informaci, pokud jsme v žádosti zaznamenali nějakou chybu). Kontrolujte tedy prosím svou e-mailovou schránku. Na vyřízení máme 30 dní, přičemž jakmile žádost zpracujeme, obdržíte od nás poštou oznámení o úpravě vašeho úvěru. Změna bude účinná dnem první splátky po odeslání oznámení o odsouhlasení z naší strany.

Na jakou minimální částku mohu měsíční splátku snížit?

Snížení splátky se u každého úvěru vypočítá individuálně.

Když jsem já nebo některý z mých spoludlužníků v důchodu, na mateřské, beru podporu v nezaměstnanosti, pobírám sociální dávky, mám do čistého příjmu ve formuláři započítat i tento příjem?

Do příjmů lze započítat všechny příjmy vaše/žadatele i spoludlužníků plynoucí např. ze zaměstnání (závislé činnosti), podnikání, důchod (starobní, vdovský/vdovecký, invalidní 3. stupně), rodičovský příspěvek, jiné sociální dávky nebo podpory, příjem ze zahraničí, rentu, nájemné.

Bude mít odklad splátek nebo snížení splátek vliv na výši či dobu platnosti mé úrokové sazby?

Výše úrokové sazby se nemění. Doba platnosti úrokové sazby se o dobu odkladu splátek prodlouží a datum změny výše úrokové sazby posune. V případě snížení splátky vaší hypotéky se doba platnosti úrokové sazby ani její výše nezmění.

Je odklad splátek nebo snížení splátky zpoplatněn?

Snížení splátek nebo jejich odklad pro vás vyřídíme zdarma.

Budu v době odkladu hradit nějaké poplatky?

Po dobu odkladu splátek budete platit jen měsíční poplatek za pojištění úvěru (pokud máte pojištění sjednané) a poplatky, které máte sjednané ve smlouvě (např. správa úvěru nebo za papírový výpis).

Proč mám platit pojištění úvěru, když budu mít odložené splátky?

Z pojištění úvěru vám pojišťovna může zaplatit splátku úvěru, případně i celý zůstatek úvěru (vždy podle varianty sjednaného pojištění). Jde to však pouze, pokud budou splněny podmínky nároku na pojistné plnění. Proto je potřeba pojištění nadále udržovat dle podmínek pojistné smlouvy, resp. Přihlášky k pojištění, a hradit tak poplatek za pojištění, aby nedošlo k jeho zániku.

Jak je to s úroky po dobu odkladu a jaká bude výše splátky po odkladu?

Po dobu odkladu neplatíte ani úroky ani jistinu. Po ukončení odkladu začnete opět splácet
pravidelnými měsíčními splátkami úvěru, které budou ve stejné výši jako před odkladem. Úroky za dobu odkladu uhradíte až na konci úvěru.

Do kdy mohu požádat o odklad splátek nebo snížení měsíční splátky?

O možnost úpravy splátek můžete požádat kdykoli, kdy považujete dané řešení za nezbytné.

Mohu nabízená řešení kombinovat? Pokud například požádám o odklad splátky na půl roku, ale i poté budu mít finanční problémy, mohu následně požádat o snížení splátky nebo o nový odklad? Bude to znamenat další negativní záznam do Bankovního registru?

Pokud odklad splátky již skončil, je možné podat novou žádost o další řešení. Vaši žádost individuálně posoudíme a v případě, že jí vyhovíme, bude do registru zapsán další negativní záznam a bude se jednat o novou restrukturalizaci.

Pokud využiji restrukturalizaci a rozhodnu se v době, kdy mám nastavený odklad splátek nebo snížení splátek úvěr předčasně splatit, umožníte mi to?

Celkovou mimořádnou splátku lze provést v obou případech.

Mohu požádat o odklad splátek nebo snížení měsíční splátky, když nemám ukončené čerpání úvěru?

Ne, to bohužel možné není. Je potřeba mít úvěr dočerpaný a již hradit řádnou měsíční splátku úvěru.

Mohu žádat o odklad u více úvěrů?

Ano, avšak je potřeba žádost ke každému úvěru vyplnit a poslat samostatně.

Je možné odklad splátek nebo snížení splátky zrušit? Do kdy mohu od žádosti odstoupit?

Ano, od požadované změny můžete odstoupit v termínu uvedeném v našem oznámení, a to buď e-mailem zaslaným na klient@hypotecnibanka.cz, nebo poštou na adresu Hypoteční banka, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. V takovém případě vám nevznikne negativní záznam v Bankovním registru klientských informací.

Žádost jsem podal, ale dosud se mi nikdo z banky neozval, co teď?

Pokud jste svou žádost odeslali správně, obdrželi jste od nás mailem potvrzení s rekapitulací.
Zkontrolujte si prosím svou e-mailovou schránku. Na vyřízení žádosti máme 30 dní a každou
zpracováváme co nejdříve. Je však potřeba počítat s tím, že zájemců je více, a tak vyřizujeme nejspíše požadavky klientů, kteří požádali před vámi.

Mohu obdržet splátkový plán, abych viděl, jak bude snížení měsíční splátky vypadat a o kolik se prodlouží splatnost úvěru?

Všechny informace vám zašleme v oznámení. Nový splátkový plán poté naleznete ve své Hypoteční zóně.

Pokud jsem já nebo můj spoludlužník v exekuci, případně je vedeno proti nám insolvenční řízení, mohu požádat o odklad splátek nebo snížení výše splátky?

Exekuce nebo insolvence je překážkou. Pokud v takovém případě o restrukturalizaci požádáte, vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.

Mám sjednáno pojištění hypotéky. Může mi pomoci s překlenutím špatné finanční situace pojišťovna?

Zkontrolujte si prosím na Přihlášce k pojištění, pro jaké situace jste pojištěni. Pokud jste pojištěni
například pro případ pracovní neschopnosti (varianta 2 - PRO ZDRAVÍ) nebo ztrátu zaměstnání nebo u podnikatelOsoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění, na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.ů nezaplacené pohledávky (varianta 3 - PRO PRÁCI) a tato situace u vás nastala, je určitě vhodné se na pojišťovnu obrátit ještě před tím, než budete řešit odklad nebo snížení splátek. Případnou pojistnou událost pak nahlásíte ČSOB Pojišťovně pomocí tohoto formuláře. Nezapomeňte, že i poté, co formulář pojišťovně odešlete a čekáte na její vyjádření, je potřeba hradit nadále splátky úvěru.