Kdo může o odklad splátek požádat?

Odklad dle zákona může využít každý, kdo si u nás sjednal hypotéku před 26. březnem 2020 a je finančně postižen koronavirovou epidemií a souvisejícími opatřeními. O odklad splátek musí požádat všichni účastníci úvěrové smlouvy (na elektronickém formuláři v jednom oznámení).

Jak můžu o odklad splátek požádat?

Vyplňte online formulář na https://www.hypotecnibanka.cz/odklad-splatek/.

Jak se dozvím, že jste žádost obdrželi?

Na e-mail uvedený v Oznámení vám obratem pošleme potvrzení o přijetí žádosti.

Je odklad splátek zpoplatněn?

Ne, vyřízení odkladu je zdarma.

Odkdy bude odklad platný?

Podle zákona vám můžeme odklad nastavit nejdříve v následujícím měsíci po doručení vašeho oznámení. Do té doby prosím plaťte vše včas. Pokud splátky platíte trvalým příkazem, zatím ho nerušte a počkejte, než vám pošleme potvrzení o odložení splátek.

Budu v době odkladu hradit nějaké poplatky?

Během odkladu neplatíte jistinu, úroky, ani žádné další poplatky spojené s hypotékou. Jen pokud u nás máte pojištění schopnosti splácet, platíte dál pojistné.

Pokud jsem již požádal Hypoteční banku o odklad splátek jistiny resp. odklad celých splátek, mohu nyní požádat o odklad splátek dle zákona?

Ano, i v takovém případě nám můžete odklad splátek podle vládního programu (využití tzv. ochranné doby) oznámit a my k prvnímu dni platnosti nového zákonného odkladu ukončíme dříve sjednaný smluvní odklad. Odklady splátek tak na sebe budou plynule navazovat.

Například pokud jste měli již odložené splátky od dubna do června na základě původní žádosti a v červenci se rozhodnete využít zákonnou ochrannou dobu do 31. 10., bude vám podle zákonných podmínek odložena splátka za srpen, září a říjen.

Co je ochranná lhůta?

Ochranná lhůta je doba, během které máte odložené splátky svého úvěru podle podmínek ze zákona. Ochranná lhůta trvá od 1 dne kalendářního měsíce po dni, kdy nám vaše oznámení o odkladu splátek doručíte. Konec ochranné lhůty, tedy konec odkladu, je zákonem pevně daný. Aktuálně si můžete odložit splátky do 31. října 2020.

Musí být úvěr vyčerpaný, abych mohl požádat o odklad splátek dle zákona?

Ne, u hypotéky není vyčerpání úvěru podmínkou pro odklad. Stačí, že jste si hypotéku sjednali před 26. březnem 2020.

Jak je to s úroky po dobu odkladu a jaká bude výše splátky po odkladu?

Po dobu odkladu nebudete splácet ani úroky ani jistinu. Případná dlužná částka se však bude úročit i nadále, odložené úroky však uhradíte až na konci úvěru po poslední splátce jistiny. Po ukončení odkladu bude výše měsíční splátky stejná jako před odkladem.

Jaké doklady k žádosti mám doložit?

K oznámení odkladu nedokládáte žádné dokumenty, stačí vaše čestné prohlášení o nepříznivém vlivu koronavirové epidemie na vaši finanční situaci.

Mohu žádat o odklad na dobu kratší než 3 měsíce?

Odklad splátek může být kratší než 3 měsíce. Záleží, kdy nám zašlete oznámení odkladu splátek (kdykoli do konce září 2020). Vždy se odkládá splátka až v měsíci následujícím po vašem oznámení. Pokud tedy pošlete oznámení odkladu například 10. srpna, odložíme vám splátku za září a říjen 2020, tedy o dva měsíce.

Můžu o odklad žádat opakovaně?

S opakovaným odkladem zákon nepočítá. Pokud jste ale už požádali o náš smluvní odklad splátek v březnu nebo v dubnu, můžete nám zároveň oznámit i o nový odklad podle zákona.

Mohu žádat o odklad u více úvěrů?

Ano, můžete. Aby vše proběhlo co nejlépe, vyplňte online formulář na www.hypotecnibanka.cz/odklad-splatek/ pro každý úvěr zvlášť.

Bude mít odklad splátek vliv na posouzení mé úvěruschopnosti v budoucnosti, např. při žádosti o další úvěr?

Odklad splátky se v Bankovním registru nijak negativně neprojeví, pokud nejste v prodlení se splácením.

Mohu požádat o odklad splátek v případě, že jsem měl v minulosti závazky po splatnosti?

Ano, ale pouze v případě, že k 26. březnu 2020 nemáte zpoždění se splácením delší než 30 dnů.

Budu muset hradit nějaké poplatky, které souvisí s úvěrem?

Hradíte pouze poplatek za pojištění schopnosti splácet úvěr, pokud ho máte k hypotéce u nás sjednané.

Už jsem požádal o odklad do konce července dle zákona, mohu požádat o prodloužení odkladu dle zákona až do října?

Ne, u každého úvěru lze odložit splátky dle zákona pouze jednou.

Dokdy mohu o odklad požádat?

Oznámení odkladu splátek můžete podat až do konce září 2020, odloží se vám tak splátka za říjen 2020. Čím dřív nám odklad oznámíte, tím víc splátek vám můžeme odložit.

Hypotéku mám sjednanou od vašeho externího spolupracovníka, může požádat o odklad za mne?

Ne, odklad musíte osobně oznámit na našich stránkách www.hypotecnibanka.cz, a to společně s ostatními účastníky úvěrové smlouvy.

Kde najdu své klientské číslo?

Klientské číslo resp. číslo úvěru najdete v Hypoteční zóně v pravém sloupci; ve smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru na 1. stránce vpravo nahoře nebo v ČSOB Internetovém bankovnictví v menu "Moje produkty" na druhém řádku dlaždice "Hypotéka”.

Kde zjistím e-mail registrovaný pro komunikaci s Hypoteční bankou?

Pokud máte Hypoteční zónu, je to e-mailová adresa, kterou se do zóny přihlašujete. Pokud se do Hypoteční zóny přihlašujete z ČSOB Internetového bankovnictví, najdete e-mail v “Nastavení” (vpravo nahoře). A pokud Hypoteční zónu nepoužíváte a registrovaný e-mail si nepamatujete, použijte ten, ze kterého nám běžně píšete. Ozveme se vám a společně vše dořešíme.

Co se stane po odeslání mé žádosti?

E-mailem vám přijde shrnutí vašeho oznámení odkladu. My vše zkontrolujeme, a když budeme potřebovat něco doplnit, ozveme se vám. Pokud bude oznámení v pořádku, v nejbližších dnech vám poštou pošleme písemné potvrzení o provedeném odkladu. Potvrzení najdete i ve své Hypoteční zóně.

Jak dlouho trvá vyřízení mé žádosti?

Odkladů splátek je opravdu hodně. A i když na ně upínáme všechny síly, několik dní nám to určitě potrvá. Určitě vám ale stihneme odložit splátku na následující měsíc po doručení žádosti.

Žádost jsem podal, ale dosud se mi nikdo z banky neozval, co teď?

Pokud jste nám oznámení odkladu splátek odeslali v pořádku, máte jeho kopii ve svém e-mailu a my je určitě přijali. V těchto dnech zpracováváme velké množství odkladů splátek a přednostně se snažíme vyřešit ty, kterým se blíží termín jejich splátky. Odklad splátek určitě zvládneme podle zákona nastavit od měsíce následujícího po doručení žádosti.

Mám hypotéku s bonusem, který mi nebyl částečně vyplacen. Pokud požádám o odklad splátek, nepřijdu o bonus?

V případě tohoto odkladu splátek o bonus nepřijdete.

Bude se při odkladu splátek odsouvat také platnost úrokové sazby?

Ano, odkladem splátek se prodlouží platnost stávající úrokové sazby právě o dobu odkladu splátek.

Poslali jste mi oznámení o odkladu splátek. V Hypoteční zóně ve splátkovém plánu ale pořád vidím splátku úroků. Proč?

V Hypoteční zóně se odložené úroky zobrazují. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. za dobu odkladu totiž skutečně platit budete, i když až na konci úvěru.

Požádal jsem si o odklad splátek nebo odklad splátek jistiny před přijetím zákona, ale chtěl bych využít i odklad dle vládního programu.

I v takovém případě nám můžete odklad splátek podle vládního programu oznámit a my k prvnímu dni platnosti nového odkladu podle zákona ukončíme dříve sjednaný smluvní odklad. Odklady splátek tak na sebe budou plynule navazovat.

Mohu ohlášený odklad splátek zrušit a řádně dál splácet?

Po odeslání oznámení již nelze odklad splátek jednostranně změnit, zrušit, vzít zpět nebo odvolat. U každého úvěru lze odložit splátky dle zákona pouze jednou.

Zaplatím kvůli odkladu více na úrocích?

Ano, tím, že bude fakticky prodloužena doba úvěru, zaplatíte na úrocích více, než kdybyste úvěr spláceli dle původních podmínek úvěrové smlouvy. Proto prosím zvažte, zda odklad splátek opravdu potřebujete a na jakou dobu.

Proč mám platit pojištění úvěru, když budu mít odložené splátky?

Zatímco budete mít odloženu splátku, tak u ČSOB Pojišťovny jste stále pojištěn na riziko smrti či plné invalidity. V případě, že by tato pojistná událost např. z důvodu úrazu nastala, pojišťovna za vás doplatí celý zůstatek úvěru nehledě na odklad splátek. Pojištění úvěru je dodatečná služba, kterou jste si sjednali ke svému úvěru navíc a pokrývá výjimečné situace. Za to, že jste pojištěn, platíte poplatek, který slouží k úhradě pojistného.

Můžete mi ukázat modelový příklad s odkladem splátek, ať mám jasno?

Ano, modelový příklad na odklad naleznete zde.