Modelový příklad odkladu splátek v souvislosti s COVID 19

Klientovi zbývá doplatit hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. ve výši 2.500.000 Kč a to se splatností 25 let a pevnou úrokovou sazbou 2,35 % p. a. V souvislosti se současnou situací pandemie coronaviru se klient dostal do finančních problémů a nebude schopen po nějakou dobu řádně svůj úvěr splácet jako doposud. Zvažuje využít odkladu splátek dle zákona. Rozhoduje se mezi využitím a nevyužitím odkladu splátek – jejich porovnání je v uvedené tabulce.

Období odkladu splátek bez odkladu říjen (1 měsíc)
Měsíční splátka 11.000,60 Kč 11.000,60 Kč
Datum poslední splátky úvěru 20. 11. 2045 20. 12. 2045
Počet splátek do konce úvěru 301 splátek 302 splátek
Úroky po zbytek trvání úvěru 811.169,10 Kč 816.064,80 Kč
Suma zbývajících splátek (úrok+jistinaPůjčený finanční obnos. Dlužník platí věřiteli odměnu (úrok) za půjčení tohoto finančního obnosu.) 3.311.169,10 Kč 3.316.064,80 Kč
V důsledku odkladu bude uhrazeno navíc ------------------ 4.895,70 Kč

Z tohoto modelového příkladu plyne, že při odkladu splátek se celková doba trvání úvěru o dobu odkladu prodlouží a zároveň zaplatí klient v důsledku odkladu více peněz. Důvodem je faktické prodloužení délky úvěru a s tím spojené úroky (jistinaPůjčený finanční obnos. Dlužník platí věřiteli odměnu (úrok) za půjčení tohoto finančního obnosu. úvěru se úročí delší dobu). ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. za dobu odkladu nám klient uhradí během 1 měsíce od poslední splátky úvěru zahrnující splátku jistiny.