Se svými případnými náměty, připomínkami či stížnostmi se prosím obracejte na níže uvedené kontakty:

Hypoteční banka, a.s.

Náměty klientů
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

+420 224 116 333
klient@hypotecnibanka.cz

Doporučujeme, abyste svůj námět zformulovali písemně a doplnili relevantními podklady, jeho vyřízení tím značně urychlíte.

Postup podávání a řešení Vašich námětů, připomínek a stížností naleznete v Reklamačním řádu.

V případě sporů v působnosti zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, v platném znění, se klient může obrátit na finančního arbitra jako orgán mimosoudního řešení sporů, a to na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 nebo prostřednictvím internetových stránek www.finarbitr.cz.