Náměty, připomínky a stížnosti

Se svými případnými náměty, připomínkami či stížnostmi se prosím obracejte na níže uvedené kontakty:

Doporučujeme, abyste svůj námět zformulovali písemně a doplnili relevantními podklady, jeho vyřízení tím značně urychlíte.

Hypoteční banka, a.s.
Náměty klientů
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Tel.: 224 116 333
E-mail: klient@hypotecnibanka.cz

Postup podávání a řešení Vašich námětů, připomínek a stížností naleznete v Reklamačním řádu.