Hypoteční Banka, a.s.

Radlická 333/150
150 57 Praha 5

IČ: 13584324

DIČ: CZ699000761

ID datové schránky: 5azegu5

Kód banky: 2100 

Zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3511
Oprávnění k činnosti je k dispozici v obchodním rejstříku, který je přístupný z webové stránky www.justice.cz.

* Toto tel. číslo není určeno pro klienty. V případě, že jste klientem Hypoteční banky využijte prosím +420 224 116 333. Pokud máte zájem o sjednání hypotéky nebo informace o hypotékách využijte prosím infolinku: +420 800 050 277 nebo kontaktujte nejbližší pobočku.