Centrála

Tyto kontakty neslouží pro klienty Hypoteční banky

Hypoteční banka, a.s.

Radlická 333/150
150 57 Praha 5
tel.: 224 116 515 *
e-mail: info@hypotecnibanka.cz
www.hypotecnibanka.cz

Další údaje:

IČ: 13584324
DIČ: CZ699000761

ID datové schránky: 5azegu5

Kód banky: 2100 

Zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3511
"Oprávnění k činnosti je k dispozici v obchodním rejstříku, který je přístupný z webové stránky www.justice.cz."

* (toto tel. číslo není určeno pro klienty. V případě, že jste klientem Hypoteční banky využijte prosím tel. 224 116 333. Pokud máte zájem o sjednání hypotéky nebo informace o hypotékách využijte prosím infolinku: 800 050 277 nebo kontaktujte nejbližší pobočku)