Hypoteční banka, a.s.

150 57 Praha 5
+420 224 116 515

IČ: 13584324
DIČ: CZ699000761

ID datové schránky: 5azegu5

Kód banky: 2100 

Zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3511

Oprávnění k činnosti je k dispozici v obchodním rejstříku, který je přístupný z webové stránky www.justice.cz.

* Toto tel. číslo není určeno pro klienty. V případě, že jste klientem Hypoteční banky využijte prosím +420 224 116 333. Pokud máte zájem o sjednání hypotéky nebo informace o hypotékách využijte prosím infolinku: +420 800 050 277 nebo kontaktujte nejbližší pobočku.