Stavět a rekonstruovat

Plánujete stavět nebo opravovat nemovitost? Poradíme vám, jak využít hypotéku a na co si dát pozor. Odměnou vám bude dům přesně dle vašich představ.

Co budete potřebovat

 • při koupi stavebního pozemku územní rozhodnutí od stavebního úřadu
 • stavební povolení
 • přehled rozpočtových nákladů a časový plán financování stavby nebo smlouvu o dílo, popř. smlouvu o smlouvě budoucí nebo nabídku dodavatele (v případě staveb realizovaných dodavatelským způsobem)

Stavíte, opravujete? Prověřujte!

 • Informujte se na stavebním úřadě o plánu výstavby v dané lokalitě do budoucnosti (nahlédněte do územního plánu).
 • Zjistěte si možnosti vaší dopravy do zaměstnání, případně dětí do školy.
 • Ověřte si možnost přístupu k nemovitosti přes obecní přístupovou cestu nebo pozemek.
 • Vyhledejte si informace o stavu inženýrských sítí (je-li na pozemku k dispozici pitná voda, přípojka elektrické energie, plyn, kanalizace) ještě před započetím stavby. Nespokojte se s příslibem, že bude přípojka dokončena v nejbližší době. Studnu a kanalizaci si vyzkoušejte!
 • Prověřte si solidnost dodavatele (vyžádejte si od dodavatele přehled realizovaných staveb a reference dřívějších klientů).
 • Prověřte obchodní a záruční podmínky stavební firmy, seznamte se s jejím reklamačním řádem.
 • Pozorně prostudujte smlouvy uzavírané se stavební firmou a případné nejasnosti konzultujte s právníkem.
 • Sjednejte si konečnou pevnou cenu díla.

Doklady potřebné k vyřízení hypotéky na stavbu a rekonstrukci nemovitosti

 • Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (neboli žádost o úvěr).
 • Potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání s razítkem finančního úřadu. Pokud máte i jiné pravidelné příjmy, jimiž si přivyděláváte, můžete je doložit a zvýšit si tím svou bonitu.
 • Podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právoSlouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků apod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí. – originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde je uveden současný vlastník i to, zda na ní nevázne jiné zástavní právoSlouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků apod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí. či věcné břemeno, ocenění nemovitosti zpracované odhadcem, který spolupracuje s bankou (pokud se nerozhodnete pro odhad provedený přímo bankou).
 • Stavební povolení nebo doklad o ohlášení stavebních prací, u drobných oprav stanovisko odhadce banky.
 • Smlouva o dílo s dodavatelem stavby včetně položkového rozpočtu a harmonogramu stavby, při stavbě svépomocí položkový rozpočet s harmonogramem stavby, soupis prací prováděných svépomocí, včetně jejich ocenění, projektová dokumentace.
 • Doklad o investovaných vlastních prostředcích – za vlastní peníze se považují například úspory, vklady či úvěr ze stavebního spoření, půjčka od jiné banky či třetí osoby.

Výčet dokumentů není úplný, může se případ od případu lišit.