Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).