Osoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky.