Typ úrokové sazby utvářená roční sazbou PRIBORPrague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou. (je vyhlašována ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz.) a odchylkou, kterou stanoví banka; každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBORPrague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.; odchylka pevná vždy na dobu 5 let; po uplynutí této doby může klient požádat o přechod na fixní 5, 10 či 15letou sazbu, současně má možnost mimořádnou splátkou splatit hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. nebo jeho část bez sankcí a poplatků.