Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.