Sazba P plus

Typ úrokové sazby utvářená roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka; každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR; odchylka pevná vždy na dobu 5 let; po uplynutí této doby může klient požádat o přechod na fixní 5, 10 či 15letou sazbu, současně má možnost mimořádnou splátkou splatit hypoteční úvěr nebo jeho část bez sankcí a poplatků.

SFRB

Státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz.

Stavební pozemek

Část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.

Trvalý pobyt cizince

O povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra. Toto povolení k trvalému pobytu může být uděleno zejména za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v přímém pokolení nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území České republiky, v jiných humanitárních případech nebo pokud to je odůvodněno zahraničně politickým zájmem České republiky.

Účelová hypotéka

Běžná hypotéka, kde je známý účel financování. Například koupě bytu.

Úrok

Odměna za zapůjčení peněz.

Úroková sazba

Částka, kterou dlužník platí věřiteli z jeho pohledávky. Je stanovena určitým procentem z dlužné částky za určité období.

Věřitel

Osoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky.

Výročí fixace

Datum, kdy končí sjednaná doba fixace úrokové sazby. Pokud byl například hypoteční úvěr sjednán v listopadu 2015 s fixací na 3 roky, pak může být výročí fixace 13. 11. 2018. Konkrétní datum je vždy uvedeno ve Smlouvě o hypotečním úvěru.