Rodinný dům

Stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Sazba P plus

Typ úrokové sazby utvářená roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka; každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR; odchylka pevná vždy na dobu 5 let; po uplynutí této doby může klient požádat o přechod na fixní 5, 10 či 15letou sazbu, současně má možnost mimořádnou splátkou splatit hypoteční úvěr nebo jeho část bez sankcí a poplatků.

SFRB

Státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz.

Stavební pozemek

Část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.

Trvalý pobyt cizince

O povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra. Toto povolení k trvalému pobytu může být uděleno zejména za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v přímém pokolení nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území České republiky, v jiných humanitárních případech nebo pokud to je odůvodněno zahraničně politickým zájmem České republiky.

Účelová hypotéka

Běžná hypotéka, kde je známý účel financování. Například koupě bytu.

Úrok

Odměna za zapůjčení peněz.

Úroková sazba

Částka, kterou dlužník platí věřiteli z jeho pohledávky. Je stanovena určitým procentem z dlužné částky za určité období.

Věřitel

Osoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky.

Spočítejte si

Proč hypotéku od nás?

Specialista na hypotéky

Specializujeme se výhradně na hypoteční produkty

Čekání se u nás nenosí

Hypotéku vám vyřídíme rychle a vy tak máte více času na příjemnější věci!

Ušijeme vám hypotéku na míru!

Osobní bankéř s vámi probere vaše představy a přizpůsobí vám hypotéku na míru. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Hypotéky nás baví, proto jsme v nich nejlepší!

Hypotéky nás baví, proto jsme v nich dlouhodobě nejlepší. Buďte jedničky s námi!

Spočítejte si