Slovníček pojmů

Dlužník

Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Doba fixace

Období, po které zůstává sjednaná úroková sazba ve stejné výši.

Doba splácení

Období, během kterého se splácí hypotéka. Udává se v letech.

Domácnost

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

Fyzická osoba

Osoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

Hypoteční úvěr

Úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv.

HZL

Hypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Jistina

Půjčený finanční obnos. Dlužník platí věřiteli odměnu (úrok) za půjčení tohoto finančního obnosu.

Konstantní splácení

Způsob splácení hypotéky - klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu konstantní a výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje.

Spočítejte si

Proč hypotéku od nás?

Specialista na hypotéky

Specializujeme se výhradně na hypoteční produkty

Čekání se u nás nenosí

Hypotéku vám vyřídíme rychle a vy tak máte více času na příjemnější věci!

Ušijeme vám hypotéku na míru!

Osobní bankéř s vámi probere vaše představy a přizpůsobí vám hypotéku na míru. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Hypotéky nás baví, proto jsme v nich nejlepší!

Hypotéky nás baví, proto jsme v nich dlouhodobě nejlepší. Buďte jedničky s námi!

Spočítejte si