Doba splácení

Období, během kterého se splácí hypotéka. Udává se v letech.

Domácnost

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

Fyzická osoba

Osoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

Hypoteční úvěr

Úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv.

HZL

Hypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Jistina

Půjčený finanční obnos. Dlužník platí věřiteli odměnu (úrok) za půjčení tohoto finančního obnosu.

Konstantní splácení

Způsob splácení hypotéky - klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu konstantní a výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje.

KŽP

Kapitálové životní pojištění

LTV

Poměr výše úvěru k ceně nemovitosti.