Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.