Dítě ve věku do 18 let a dítě ve věku od 18 do 26 let, které se trvale denním studiem připravuje na výkon budoucího povolání.