LTV – Loan To Value

LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. je jedním z dalších cizích pojmů, se kterým se u hypoték setkáme. LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti., z anglického Loan To Value, znamená v doslovném překladu „úvěr v hodnotě“. To laikovi ale pořád přesně nevysvětluje, o co se jedná. Lepším a srozumitelnějším překladem je „částka proti hodnotě“. LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. je tedy hodnota, která určuje parametry, na jejichž základě poskytne hypoteční banka žadateli hypotéku. Přesněji, kolik vám banka půjčí vzhledem k ceně nemovitosti, kterou dáváte do zástavy. LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. jako poměr výše poskytnuté hypotéky k hodnotě zastavení nemovitosti bývá v různé výši. Podle vypočteného LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. určuje banka maximální výšku hypotéky, kterou klientovi poskytne, ale současně i výšku úrokové sazby. Ta je obvykle o to nižší, o co je nižší hodnota LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti..

Jak se vypočítá LTV?

LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. = výška hypotéky / odhad tržní ceny nemovitosti × 100 %

Ze vzorce je patrné, že při výpočtu LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. se nikdy nevychází z kupní ceny nemovitosti, ale z odhadu její tržní hodnoty. Ta se totiž může významně lišit. Odhad nedodává zájemce o hypotéku, ale vždy si jej připravuje samotná banka, případně jí pověřený externí odhadce.

Konkrétní příklad výpočtu LTV

Poskytovaná výše hypotéky: 2 500 000 Kč
Kupní cena nemovitosti: 3 500 000 Kč
Tržní cena (odhad ceny) nemovitosti: 3 000 000 Kč

Poznámka: Při výpočtu se bude vycházet z tržní ceny, tedy z ceny na základě odhadu.

LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. = 2 500 000 / 3 000 000 × 100 %
LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. = 83 %

Zajímavé je srovnání výše LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. v případě, že by se počítalo z kupní ceny nemovitosti. Ve výše uvedeném příkladu by činilo 71 %. Důležité je si proto uvědomit, že LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. ovlivní především odhad nemovitostiOcenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky. specialistou banky, a nevycházet při vlastním interním výpočtu z ceny, za kterou nemovitost kupujeme. Ta je pro výpočet irelevantní.

LTV hypotéka 2019

Podle posledních doporučení ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. by LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. u hypoték nemělo překročit 90 %. Klient tak musí při pořizování nemovitosti vykrýt část prostředků z vlastních zdrojů. Hypotéky se tak pro bankovní trh stávají méně rizikovým produktem. V minulosti řada bank poskytovala i tzv. 100% hypotéky. Obecně byla tato výše LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. klienty nejvíce žádanou. S sebou však nesla vyšší náklady, protože s ní byla spojena i nejvyšší úroková sazba. Dnes banky poskytují nejvyšší LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. 90 %. Pořád platí, že pokud je ještě nižší, zvýhodňují se parametry poskytnuté hypotéky. Snižuje se zejména úroková sazba. S LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. se pracuje nejen u běžných hypoték, ale i u tzv. americké hypotéky. Zde se jeho výše pohybuje obvykle na 75 % nebo 70 %.

Loan To Value – souhrn

  • LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. vyjadřuje poměr půjčky k hodnotě nemovitosti.
  • Nově banky na základě doporučení ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. poskytují maximální LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. hypotéky 90 %.
  • V praxi to znamená, že vám 90 % prostředků půjčí banka v rámci hypotečního úvěru a 10 % musíte uhradit z vlastních zdrojů.
  • Čím nižší bude LTVPoměr výše úvěru k ceně nemovitosti. hypotéky, tím lepší podmínky, zejména úrokovou sazbu, získáte.