Půjčený finanční obnos. DlužníkOsoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. platí věřiteli odměnu (úrok) za půjčení tohoto finančního obnosu.