Víte, co to je fixace úrokové sazby a proč byste se o ni měli zajímat?

Pokud zvažujete zažádat o hypotéku, či jakýkoliv dlouhodobý úvěr, doporučujeme alespoň základní orientaci v bankovních pojmech. Věřte, že se dostanete do obrazu a při vyjednávání podmínek s bankou se budete cítit jako rovný s rovným. Především však délka fixace úrokové sazbyObdobí, po které zůstává sjednaná úroková sazba ve stejné výši. zásadně ovlivní výši vaší měsíční splátky!

Fixace úrokové sazby doslova znamená její zmrazení. Je to období, během kterého se úroková sazba a s ní i spojená splátka vašeho úvěru zafixuje (zmrazí) na určité procento a po zafixovanou dobu se nesmí měnit. To může a nemusí být výhodou. Záleží na okolnostech a situace na trhu.

Fixace zásadně ovlivňuje výši splátky

To, na jak dlouhou dobu si svou úrokovou sazbu zafixujete, si naštěstí můžete zvolit. Uvědomte si ale, že délka fixace spolu s celkovou dobou splácení úvěru a samozřejmě jeho výší zásadně ovlivní výši vašich splátek, a tedy i koncovou cenu úvěru jako takového.

Na jak dlouho úroky zafixovat?

Úrokovou fixaci je možné zafixovat na jeden rok i třeba patnáct let a samozřejmě je otázkou, jak dlouhou dobu zvolit. Češi nejčastěji volí fixaci na dobu pěti let. Velké oblibě se ovšem těší i fixace sedmileté. To ovšem neznamená, že tato doba je vhodná i pro vás.

Kdy zvolit delší fixaci?

Z pohledu šetrného čerpatele úvěru se nabízí myšlenka, že nejvýhodnější a zároveň nejbezpečnější je zajistit si nízkou splátku na pokud možno co nejdelší období. V hledáčku jejich zájmu tak je i co nejdelší fixace. To může, ale i nemusí být nejvhodnější řešení.

Výhody fixace na delší dobu

Zvolíte-li fixaci úrokové sazby na delší dobu, počítejte s vyššími úroky, a tedy i s vyšší měsíční splátkou. Zato ale budete mít vyšší jistotu před nečekaným výkyvem úrokové sazby, který se vás nedotkne. S dlouhodobou fixací tak máte možnost lépe plánovat své výdaje. Přesně víte, s jakou částkou se měsíc co měsíc budete muset rozloučit.

Nevýhody dlouhodobé fixace

Na druhou stranu ale nebudete moci svůj úvěr splatit před uplynutím fixační doby, což hodně uživatelů uvádí jako hlavní nevýhodu delší fixace úrokové sazbyObdobí, po které zůstává sjednaná úroková sazba ve stejné výši.. V ten okamžik by se vám úvěr spíše prodražil. Tento problém se ukazuje jako nejpalčivější v případě nenadálých rodinných událostí, které klienta nutí nemovitost prodat nebo hypotéku celkově refinancovat.

Výhody krátkodobé fixace

Pak jsou ve výhodě klienti s fixací krátkodobou, tedy od jednoho roku do pěti let. Taková fixace s sebou přináší i výhodu kratšího úroku a s ním spojené nižšími náklady. K tomu se navíc nabízí možnost bez jakýchkoliv poplatků na konci úvěrové sazby úvěr předčasně splatit, což je praktické nejenom ve výše zmíněném případě, ale třeba i když se vám naskytne příležitost část úvěru umořit vyšší částkou.

Jak dlouhou fixaci tedy zvolit?

Abychom ale odpověděli na položenou otázku, jakou dobu fixace zvolit. Pokud se můžete spolehnout na stabilní příjem v konstantní výši a neplánujete úvěr před koncem fixace splatit, zvolte si úrokovou fixaci delší. Dáváte-li přednost flexibilitě a neděláte si hlavu s případnými změnami měsíčních splátek, či pokud počítáte s možností úvěr předčasně splatit, lepším řešením pro vás bude fixace krátkodobá.