Po dobu zvolené fixace úroku je garantována platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek. Po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období. Fixní sazbu můžete zvolit na 1 rok, 3 roky, 5, 7, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let.