DomácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.