Období, během kterého se splácí hypotéka. Udává se v letech.