Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.