Období, po které zůstává sjednaná úroková sazba ve stejné výši.