Jedná se o byt, rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. nebo bytový důmDům nejméně se třemi byty a případně dalšími nebytovými prostory, ve kterém převažuje část k bydlení..