Bonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům).