Co je to bonita?

BonitaBonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům). vyjadřuje důvěryhodnost subjektu na finančním trhu. BonitaBonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům). se posuzuje u firem, jednotlivců, ale také obcí a států. S obchodním termínem je spojeno hospodaření subjektu, přičemž vyjadřuje jeho solventnost a kredibilitu. BonitaBonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům). věřitele informuje také o tom, zda je žadatel o úvěrový produkt schopen a ochoten dostát svým závazkům. Často bývá spojována s ratingem, ovšem rating, tedy schopnost splácet závazky, je pouze jedna oblast z celé řady.

Jaký je účel bonity?

Bonitu posuzují především banky v případě, kdy klient žádá o úvěrový produkt. Právě na základě bonity se bankovní společnost rozhoduje, zda úvěr žadateli poskytne, či nikoliv. V případě, že jste bonitní klient, nečekají vás žádné překážky na cestě za úvěrem. Pamatujte, že čím lepší je vaše bonitaBonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům)., tím jste pro banku méně rizikový klient.

Jak se bonita hodnotí?

Dávno jsou pryč doby, kdy se bonitaBonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům). posuzovala subjektivně. Hodnocení se muselo objektivizovat, tudíž se upravily a sjednotily postupy hodnocení bonity, čímž vzniklo hned několik matematicko-statických modelů. Jedním z nástrojů, jenž se používá v bankovním prostředí, je credit scoring. Odhaduje pravděpodobnost selhání posuzovaného subjektu. Složitější model je rating, ale existují ještě i další metody pro předpověď budoucí situace klienta, a to například Kralickův Quick test, Tamariho model, Argentiho model a podobně.

Co je řízení rizik?

Banky předtím, než nějakému žadateli poskytnou peníze, posuzují rizika ekonomického subjektu. Pro banku je totiž opravdu velké riziko poskytnout úvěr klientovi, jenž má nízkou bonitu, protože by nebyl schopen svůj závazek splácet. Obecně tedy platí, že čím je bonitaBonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům). žadatele nižší, tím je vyšší úroková sazba úvěru. Banka si tak kompenzuje úvěrové riziko vyšší cenou za půjčené prostředky.

Co dále banky posuzují?

Bankovní společnosti při posuzování bonity zajímají právní poměry žadatele, osobní důvěryhodnost a ještě hospodářská a finanční situace. Druhořadé jsou také údaje jako pohlaví, věk, vzdělání, profese, rodinný stav či trvalé příjmy a pravidelné výdaje. V neposlední řadě banky nahlíží do Centrálního registru úvěrů České národní banky, kde se ukládá úvěrová historie a platební morálka všech klientů bank působících na českém finančním trhu.

Co dělat při nedostatečné bonitě?

Pokud vás banka vyhodnotila jako nebonitního klienta, máte hned několik možností, jak na úvěr dosáhnout a stát se pro banku bonitním klientem. Samozřejmě záleží na tom, co je překážkou k úvěru. V případě, že máte záznam v registru dlužníků, banka vám úvěr jednoznačně neposkytne. Jestliže ale máte nízký příjem, je možné situaci řešit.

První možností je najít vhodného spoludlužníka, tedy osobu, která vám pomůže bonitu zvýšit. Posuzovat se tak budou nejen příjmy vaše, ale i vašeho spoludlužníka. Druhou cestou, jak získat alespoň část úvěru, je snížit jeho cílovou částku. Vzhledem k nižší částce budete měsíčně platit i nižší splátku, kterou ze svého příjmu utáhnete.