Podávám zástavní smlouvu

Rychlé a jednoduché předání zástavní smlouvy na katastr nemovitostí

Díky elektronickému předání Zástavní smlouvy na katastr nemovitostí ušetříte čas a zároveň budete mít jistotu, že zástava k Vaší hypotéce bude na katastr podána řádně a bezchybně.

Jak na to? Postup je jednoduchý

Návštěva Czech Pointu

Se Zástavní smlouvou, kterou jste od nás obdrželi, navštivte kterýkoli CzechPoint (poštu nebo vybraný obecní úřad), případně advokáta nebo notáře.

Návrh na vklad potřebovat nebudete, stačí vám pouze jedno vyhotovení Zástavní smlouvy.

Ověření podpisu

Na CzechPointu požádejte o ověření podpisu Zástavní smlouvy (30 Kč za podpis). Pokud nemovitost uvedenou v Zástavní smlouvě vlastní více osob, je potřeba ověřit podpisy všech vlastníků nemovitosti.

Digitalizace a odeslání

Následně požádejte o převedení Zástavní smlouvy do elektronické podoby, neboli o službu autorizované konverze (30 Kč za stránku).

Přístupový kód k vyzvednutí digitalizované Zástavní smlouvy z úložiště nechte zaslat do naší datové schránky číslo 5azegu5.

Pokud hypotéku zajišťujete více nemovitostmi, zašlete nám podle uvedeného postupu všechny Zástavní smlouvy. Elektronické podání není možné využít, pokud je součástí Zástavní smlouvy geometrický plán.

Vše ostatní zařídíme my. K Zástavní smlouvě v elektronické podobě připojíme Návrh na vklad zástavního práva a dohromady odešleme na příslušný katastrální úřad. Za využití služby si budeme účtovat poplatek podle Sazebníku banky.

Podmínka čerpání na Návrh na vklad Zástavního práva tím bude splněna. Zástavní smlouvu v papírové podobě nám již dokládat nemusíte.