Rozvádím se

Rozvod nikomu nepřejeme. Žádný problém není tak velký, aby nešel vyřešit.

V jaké jste situaci?

Manželé mají nemovitost, jeden chce vyplatit druhého

Příklad:
Manželé se rozvádějí a mají společnou nemovitost. Jeden z manželů si nemovitost ponechá a pomocí hypotéky vyplatí druhého.

K získání hypotéky je nutné, aby:

 • manželé byli pravomocně rozvedeni a měli Dohodu o vypořádání již zaniklého společného jmění manželů (SJM)

nebo:

 • (v případě, že nejsou pravomocně rozvedeni) si Notářským zápisem zúžili SJM v takovém rozsahu, aby o úvěr mohl požádat pouze jeden z manželů. (Notářský zápis by měl standardně obsahovat zúžení v rozsahu nemovitostí, příjmů, závazků a nároků z těchto závazků)
 • pak už si stačí vybrat jednu z nabízených hypoték

Manželé mají hypotéku, jeden se chce vyvázat

Příklad:
Manželé mají společnou nemovitost zatíženou hypotékou. Nemovitost a hypotéka zůstane jednomu z manželů, který bude úvěr dál splácet.

K vyvázání druhého z manželů doložíte tyto dokumenty:

 • podklady vyžadované v souvislosti s prokazováním příjmů všech osob, které zůstanou v úvěrovém vztahu
 • soupis průměrných měsíčních výdajů všech osob, které zůstanou v úvěrovém vztahu (splátky úvěrů a půjček, ostatní výdaje, např. stavební spoření, výživné, životní pojištění, pojištění domácnosti apod.)
 • rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • dohoda o vypořádání společného jmění manželů
 • další doklady, pokud dochází k převodu nemovitosti:
  • nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, …)
  • další doklady, pokud se mění číslo účtu pro splácení úvěru
  • kopie smlouvy o účtu

K posouzení žádosti vás můžeme požádat i o další dokumenty. Následně vyhotovíme Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí úvěru.