Dědictví

Zdědili jste nemovitost nebo chcete vypořádat majetkové vztahy?

Dědictví nemovitosti s hypotékou

Pokud dojde k úmrtí a předmětem dědictví je nemovitost zatížená původní hypotékou, kontaktujte nás a najdeme pro vás řešení.

Dědictví nemovitosti a majetkové vypořádání

Díky hypotéce může jeden z dědiců ostatní vyplatit a stát se jediným majitelem nemovitosti.

  • Hypotéku lze poskytnout po řádně ukončeném dědickém řízení.
  • Žadatelem o úvěr bude osoba, která se dle Usnesení stane vlastníkem nemovitosti a bude mít povinnost vyplatit zbylé pozůstalé, kteří rovněž mají na dědictví nárok.

Dědictví během života

Vypořádání majetkových poměrů u nemovitosti nebo družstevního podílu se vztahuje i na darovací smlouvu mezi příbuznými s uvedením závazku finančního vypořádání osob, které mají ze zákona nárok na dědický podíl. Samostatně je mezi obdarovaným a 3. osobou uzavřena smlouva o finančním vypořádání.