Jak řešit složitou životní situaci

Jak předejít problémům se splácením

Hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. je závazek na mnoho let. A nikdo z nás neví, co se nám během této doby přihodí. Ztráta zaměstnání, úraz nebo dlouhodobá nemoc. více

Hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. je závazek na mnoho let. A nikdo z nás neví, co se nám během této doby přihodí. Ztráta zaměstnání, úraz nebo dlouhodobá nemoc. To všechno může mít zásadní vliv na schopnost pravidelně splácet hypotéku, kterou člověk obvykle uzavírá, když je jeho finanční situace vyrovnaná. Zájemcům o hypotéku proto vždy doporučujeme nejít úplně na hranici svých finančních možností a nechat si rezervu v měsíčních příjmech. Doporučujeme si také sjednat Pojištění schopnosti splácet hypotéku.

Co udělat jako první, když se dostanete do problémů?

Pokud se ocitnete ve složité životní situaci (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí spoludlužníka atd.), je nejlepší nás ihned kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu. více

Pokud se ocitnete ve složité životní situaci (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí spoludlužníka atd.), je nejlepší ihned kontaktovat banku a dohodnout se na dalším postupu. Od tohoto kroku se odvíjí vše ostatní!

Co má vliv na řešení vaší situace?

Řešení problémů se splácením hypotéky je vždy individuální záležitostí, která závisí na několika faktorech, především ale na vašem přístupu. více

Řešení problémů se splácením hypotéky je vždy individuální záležitostí, která závisí na několika faktorech, především ale na vašem přístupu. Například na tom, zda s bankou bezproblémově komunikuje, zda jste banku dopředu informoval a máte snahu problémy řešit, zda držíte slovo a zda je dohodnutý postup z vaší strany dodržován.

Jak budeme reagovat, když nás o problémech neinformujete a splátku nepošlete?

Budeme vás postupně kontaktovat všemi možnými dostupnými způsoby – nejprve obdržíte SMS zprávu a e-mail, posléze vám zašleme písemnou výzvu k úhradě a dále vás budou telefonicky kontaktovat naši pracovníci za účelem zajištění co nejrychlejší úhrady.

Co když nám zašlete alespoň nějaké peníze?

V takovém případě budete mít vždy lepší vyjednávací pozici pro případnou restrukturalizaci úvěru, nicméně nelze spoléhat na naší benevolenci. více

V takovém případě budete mít vždy lepší vyjednávací pozici pro případnou restrukturalizaci úvěru, nicméně nelze spoléhat na benevolenci banky. Je nutné si uvědomit, že i v případě zpoždění byť jen s částí splátky se vám navyšuje pohledávkaNárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka. o úroky z prodlení. Což ve výsledku může vést k tomu, že nemusíte být schopen obnovit řádné splácení a banka je pak oprávněna přijmout odpovídající úvěrová opatření, kterým může být např. zesplatnění úvěru.

V jakých případech a kdy přikročíme k zabavení nemovitosti?

Nemovitost nezabavíme, dojde k jejímu zpeněžení. K tomu máme právo, pokud nesplácíte řádně a včas a jsou-li splněny zákonem požadované skutečnosti, např. existence exekučního titulu. více

Banka nemovitost nezabaví, dojde k jejímu zpeněžení. K tomu má právo není-li úvěr splácen řádně a včas a jsou-li splněny zákonem požadované skutečnosti, např. existence exekučního titulu. Přesný časový horizont zpeněžení nemovitost nelze přesně stanovit, protože záleží i na skutečnostech, které banka nemůže ovlivnit (například délka soudního řízení).

Jak to probíhá, když budete chtít nedostatek peněz řešit prodejem nemovitosti?

Nemovitost můžete prodat kdykoliv, pokud nejste omezeni ve výkonu svých vlastnických práv (nejčastěji exekuce i na návrh jiné osoby nebo zahájené insolvenční řízení). více

Nemovitost máte možnost prodat kdykoliv v případě, že nejste omezen ve výkonu svých vlastnických práv (nejčastěji exekuce i na návrh jiné osoby nebo zahájené insolvenční řízení). Z prodeje nemovitosti získaných prostředků bance uhradíte dluh a banka po jeho uhrazení zruší zástavní právoSlouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků apod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí.. Převzetí hypotečního úvěru novým majitelem nevylučujeme, není však běžným řešením, protože vstup do práv a povinností původního dlužníka nemusí být pro kupujícího vyhovující. Častějším řešením je financování prostřednictvím nového úvěru poskytovaného kupujícímu.

Pokud zastavenou nemovitost zpeněžíme, co se stane s výnosem z prodeje?

Jestliže výnos z prodeje nepokryje celou část dluhu, je obvykle stanoven nový splátkový kalendář pro zbývající dlužnou částku. více

Jestliže dosažená cena při zpeněžení nepokryje celou část dluhu, je obvykle stanoven nový splátkový kalendář pro zbývající dlužnou částku. V opačném případě je přeplatek vrácen tomu, komu dle zákona záleží.

Osobní bankrot v souvislosti s hypotékou

Než vyhlásíte osobní bankrot

  • 1 Podání návrhu na insolvenci (osobní bankrot) často doporučí některé oddlužovací agentury nebo finanční poradci.
  • 2 Ne vždy vás ale dostatečně informují o všech důsledcích s osobním bankrotem spojených.
  • 3 Osobním bankrotem dochází k zásadní změně osobního a finančního charakteru. Může mít za následek i to, že nebudete moci pokračovat ve splácení úvěru, i když jste jej do té doby spláceli řádně.
  • 4 Pokud vyhlásíte osobní bankrot, máme právo přijmout příslušná úvěrová opatření (zesplatnění úvěru, výzva k dozajištění). V krajním případě to vše může vést až k prodeji nemovitosti!
  • 5 Musíme postupovat v mezích zákona, uvědomte si tedy, že osobním bankrotem riskujete ztrátu střechy nad hlavou, protože bude-li zjištěn váš osobní bankrot, nebudete smět splácet úvěr.