Zelená hypotéka

Využijte zvýhodněnou hypotéku společně se státní dotací Nová zelená úsporám 2013.

Na co můžete získat dotaci?

Dotaci je možné získat na snížení energetické náročnosti rodinného domu (zateplení), na výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie.
Cílem programu Nová zelená úsporám 2013 je zlepšit stav životního prostředí a snížit emise skleníkových plynů.

Výhody Zelené hypotéky

  • Možnost mimořádné splátky až do výše dotace bez poplatku za předčasné splacení.
  • Možnost nedočerpání úvěru až do výše dotace bez sankce dle sazebníku banky.
  • Uvedená zvýhodnění bude obsahovat v úvěrová smlouva klienta.
  • Spolu s žádostí o mimořádnou splátku nebo nedočerpání úvěru stačí předložit smlouvu o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí.

Sazebník poplatků ; Úrokové sazby