Pojištění bydlení

Co si pojistíte?

 • věci nemovité, které se nacházejí v místě pojištění
 • věci movité – stavební materiál na opravu nebo rekonstrukci budovy nebo bytu.

Jaké výhody vám pojištění přináší?

 • pojištění na novou cenu – v případě pojistné události obdržíte pojistné plnění v cenách aktuálních v době vzniku pojistné události
 • pojištění rodinných domů, rekreačních objektů, bytů a staveb (rozestavěných i dokončených)
 • pojištění vedlejších staveb (garáž, oplocení, pergola…)
 • možnost indexace pojistné částky i pojistného podle průměrného ročního indexu stavebních prací (nehrozí tak podpojištění nemovitosti)
 • zvýhodněné pojistné
 • sprejerství v rámci pojištění vandalismu
 • bonus za bezeškodní průběh
 • sleva za pojištění rozestavěné nemovitosti
 • možnost sjednání doplňkových pojištění:
  • proti povodni a záplavě
  • proti odcizení a vandalismu
  • odpovědnosti za škody (z držby nemovitosti, z běžného občanského života)
  • zkrat a přepětí (vyšší limit)

Jaká rizika pojištění pokrývá?

 • požár, úder blesku, výbuch, pád letadla
 • vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, zkrat a přepětí
 • pád stromu nebo stožáru, tíha sněhu nebo námrazy
 • kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, zřícení skal
 • vodovodní škody
 • sklo all risk – náhodné rozbití skla
 • asistenční služby

Asistenční služby zahrnují

 • informace a poradenství – jak postupovat v případě vzniku škodní události - pomoc při nahlášení škodní události pojistiteli
 • organizaci a úhradu dalších služeb:
  • odemknutí vchodových dveří budovy nebo bytu při zabouchnutí nebo při ztrátě klíčů až do částky 2 000 Kč
  • instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace a použitého materiálu za účelem odstranění příčiny havarijního stavu až do částky 2 000 Kč