Mimořádná splátka

Jednou ročně můžete zaplatit mimořádnou splátku hypotéky bez poplatků.

Kdy můžete mimořádnou splátku uhradit?

První možnost máte v měsíci následujícím po uhrazení 12 splátek od dočerpání úvěru a dále vždy po uhrazení minimálně 12 splátek. Mimořádné splátky nelze kumulovat ani dělit. Splatit můžete maximálně 20 % z aktuálního zůstatku jistiny. 

Spolu s žádostí o mimořádnou splátku můžete požádat o zkrácení doby splatnosti tak, aby byla zachována původní výše splátky. Změna bude řešena formou oznámením banky za poplatek dle sazebníku.

Možnost mimořádné splátky si prosím sjednejte společně s hypotékou.

Splaťte celou hypotéku nebo její část

Kromě mimořádné splátky můžete kdykoliv splatit hypotéku nebo její část v době výročí fixaceDatum, kdy končí sjednaná doba fixace úrokové sazby. Pokud byl například hypoteční úvěr sjednán v listopadu 2015 s fixací na 3 roky, pak může být výročí fixace 13. 11. 2018. Konkrétní datum je vždy uvedeno ve Smlouvě o hypotečním úvěru..

V tomto termínu můžete umořit jakoukoli část hypotéky nebo i celou částku bez poplatků.

Formulář pro mimořádnou splátku naleznete zde.

Podmínky pro předčasné splacení pro smlouvy uzavřené počínaje datem 1. 12. 2016 a rovněž pro smlouvy, které byly uzavřeny před účinností zákona o spotřebitelském úvěru a u nichž nastalo po tomto datu tzv. období refixace, tedy období změny pevné úrokové sazby u hypotečního úvěru: