Předčasná splátka

Klient má právo provést předčasnou splátku kdykoliv, žádost/oznámení o provedení předčasné splátky musí obsahovat požadovaný termín předčasné splátky a její výši. Banka poskytne klientovi informace k provedení předčasné splátky bez zbytečného odkladu.

Podmínky pro předčasné splacení pro smlouvy uzavřené počínaje datem 1. 12. 2016 a rovněž pro smlouvy, které byly uzavřeny před účinností zákona o spotřebitelském úvěru a u nichž nastalo po tomto datu tzv. období refixace, tedy období změny pevné úrokové sazby u hypotečního úvěru jsou uvedeny zde: Náhrada nákladů za předčasné splacení (576,68 KB). Jsou zde uvedeny i podmínky, za kterých náhradu nákladů za předčasné splacení nepožadujeme, tyto podmínky jsou uvedeny i ve Vaší úvěrové smlouvě (pokud je uzavřena počínaje datem 1. 12. 2016).

Právní názor na možné účtování náhrady finančních nákladů za předčasné splacení hypotečního úvěru není v současné době jednoznačný. Proto, i když jsme přesvědčeni, že finanční náklady nám po právu náleží, tak po Vás jejich úhradu v této chvíli nepožadujeme.

Formulář pro mimořádnou splátku naleznete zde. Než se pustíte do jeho vyplňování vyzkoušejte jeho interaktivní verzi po přihlášení na Hypoteční zóně: www.hypotecnizona.cz. Odeslání žádosti je pohodlnější, budete mít přehled o průběhu jejího vyřizování, a hlavně ji zvládneme zpracovat rychleji.

Pro smlouvy s pevnou úrokovou sazbou uzavřené do 30. 11. 2016, které ještě nepřešly na nové podmínky pro předčasné splacení v důsledku proběhlé refixace po 30. 11. 2016, je možnost mimořádné splátky bez poplatku/náhrady nákladů k termínu změny úrokové sazby nebo pokud mají takovou možnost mimořádné splátky sjednanou ve smlouvě.