Předčasná splátka

Klient má právo provést předčasnou splátku kdykoliv, žádost/oznámení o provedení předčasné splátky musí obsahovat požadovaný termín předčasné splátky a její výši. Banka poskytne klientovi informace k provedení předčasné splátky bez zbytečného odkladu.

Podmínky pro předčasné splacení pro smlouvy uzavřené počínaje datem 1. 12. 2016 a rovněž pro smlouvy, které byly uzavřeny před účinností zákona o spotřebitelském úvěru a u nichž nastalo po tomto datu tzv. období refixace, tedy období změny pevné úrokové sazby u hypotečního úvěru jsou uvedeny zde: Náhrada nákladů za předčasné splacení (576,68 KB). Jsou zde uvedeny i podmínky, za kterých náhradu nákladů za předčasné splacení nepožadujeme, tyto podmínky jsou uvedeny i ve Vaší úvěrové smlouvě (pokud je uzavřena počínaje datem 1. 12. 2016).

Formulář pro mimořádnou splátku naleznete zde. Než se pustíte do jeho vyplňování vyzkoušejte jeho interaktivní verzi po přihlášení na Hypoteční zóně: www.hypotecnizona.cz. Odeslání žádosti je pohodlnější, budete mít přehled o průběhu jejího vyřizování, a hlavně ji zvládneme zpracovat rychleji.

Pro smlouvy s pevnou úrokovou sazbou uzavřené do 30. 11. 2016, které ještě nepřešly na nové podmínky pro předčasné splacení v důsledku proběhlé refixace po 30. 11. 2016, je možnost mimořádné splátky bez poplatku/náhrady nákladů k termínu změny úrokové sazby nebo pokud mají takovou možnost mimořádné splátky sjednanou ve smlouvě.