• Poskytovatel: Hypoteční banka, a.s.
 • celková výše úvěru: 3 350 000 Kč
 • termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy
 • doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • pevná výpůjční úroková sazba: 6,39 % p.a. s fixací na 5 let
 • roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,76 %
 • celková částka zaplacená klientem: 6 789 976 Kč
 • měsíční splátka: 22 390 Kč
 • počet splátek: 360
 • o úvěr žádají dvě osoby z toho alespoň jeden z nich nedosáhl k datu nabídky úrokové sazby věku 36 let
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; uvedený příklad se týká zajištění zástavním právem k nemovitosti o hodnotě nejméně 4 785 720 Kč.
 • příjem na platební účet ve výši minimálně 1,5 násobku měsíční splátky úvěru
 • předložení Průkazu energetické náročnosti financované nemovitosti v energetické třídě A nebo B

Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.

Roční úspora i 15 tis. korun je vypočítaná jako rozdíl měsíční splátky hypotečního úvěru bez poskytnutých slev na úrokové sazbě ve výši 20 279 Kč a splátky úvěru 19 000 Kč se všemi akčními slevami v součstu 0,6 procentního bodu. 

Celková sleva 0,6 procentního bodu se skládá ze:

-        Slevy pro žadatele ve věku do 36 let na pořízení vlastního bydlení při splácení hypotečního úvěru inkasem z běžného účtu vedeného u ČSOB za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5 násobku měsíční splátky hypotéky. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu.

-        Slevy za splácení hypotečního úvěru inkasem z běžného účtu vedeného u ČSOB za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5 násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,3 procentního bodu.

-        Slevy za předložení Průkazu energetické náročnosti financované nemovitosti ve třídě A nebo B. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1 procentního bodu

Při výpočtu RPSN a celkové částky zaplacené klientem byly zohledněny předpokládané úhrady jednorázových poplatků v níže uvedených termínech a částkách:

Jednorázový poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za náhradu nákladů na ocenění nemovitosti* Při uzavření smlouvy o úvěru  0 Kč
Správní poplatek k návrhu na vklad zástavního práva
(hrazeno správnímu orgánu)
Při uzavření smlouvy o úvěru 2 000 Kč
Za ověření dvou podpisů (hrazeno správnímu orgánu) Při uzavření smlouvy o úvěru 60 Kč
Za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí Při uzavření smlouvy o úvěru 1 900 Kč
Za první čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně Při čerpání úvěru 12 měs. po uzavření smlouvy o úvěru 500 Kč
při využití Hypoteční zóny 0 Kč
Za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí včetně souvisejícího správního poplatku v celkové výši Při ukončení úvěru 2 500 Kč

Dále byly zohledněny předpokládané úhrady opakovaných poplatků v níže uvedený termínech a částkách:

Opakovaný poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za správu úvěru (s volbou varianty služby Bez poplatku za správu úvěru se zohledněním tohoto poplatku ve výpůjční úrokové sazbě) Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru 0 Kč
Za zaslání výpisu k úvěru e-mailem Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

0 Kč

Za životní pojištění Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

0 Kč

**Za pojištění nemovitosti Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 210 Kč
Za zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou Ke každému 15. lednu po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 100 Kč

* od 17.2.2020 do odvolání nabízíme ocenění nemovitosti akčně zdarma

** Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru a platné po celou dobu splatnosti úvěru.

Důležité upozornění:

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Výše uvedený příklad byl sestaven pro parametry odpovídající parametrům průměrného úvěru poskytovaného aktuálně bankou. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.

Poskytovatel úvěru: Hypoteční banka, a.s., poskytovatel pojištění je ČSOB pojišťovna, a.s.

Proč hypotéku od nás?

EKOLOGICKÉ JE U NÁS EKONOMICKÉ

Zeptejte se nás na Hypotéku na úsporné bydlení a ušetřete nejen na sazbě

SNIŽTE SI SPLÁTKY, NEŽ VÁM DĚTI VYROSTOU

Využijte Pohodové splátky a přizpůsobte si hypotéku svým potřebám.

KUPUJETE BYT NEBO DŮM?

U nás máte odhad ceny bytu zdarma a expresně rychle. Ve velkých městech umíme rychle a zdarma ocenit i kupovaný rodinný dům.