Prohlášení

Toto je plné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému ze společnosti Hypoteční banka a.s.:

Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Hypoteční banky, a. s., a to bez ohledu na jejich obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání Hypoteční banky, a. s., jedná se výhradně o právně nezávazné  informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.

Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. Hypoteční banka, a. s. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informaci, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

Prohlášení k výpočtu ve všech kalkulačkách na tomto webu

Není-li výslovně uvedeno jinak, výpočet ve všech kalkulačkách na tomto webu je orientační a není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Hypoteční banky, a.s., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto výpočtu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání Hypoteční banky, a.s., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Prohlášení k závaznosti informací na tomto webu

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativního charakteru. Tento materiál / webové stránky nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Hypoteční banky, a.s., a to bez ohledu na jejich obsah či označení; pokud jakýkoli údaj vykazuje obsahové náležitosti právního jednání Hypoteční banky, a.s., jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení, i pokud tak není zvlášť označen.